Fen Edebiyat Fakültesi

Ülkemizde Fen-Edebiyat Fakülteleri geleneksel temel bilim dallarının öğretildiği birimler olarak algılansa da Bahçeşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, bilginin yeni alanlarda kullanımını sağlayan, eğitimi yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlamayan, öğrencilere evrensel değerleri, düşünmeyi ve tartışmayı öğretip yaşatan bir akademik birimdir. Eğitim ve araştırma misyonunu hayatlarının merkezine yerleştirmiş bir kadroyla Fakültemizin yedi programında bilimsel değerleri geliştirmenin yanında yaşadığımız çağın gerektirdiği enerjik, girişimci ve donanımlı insanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Fakültemizin açtığı derslerin çeşitliliği, Üniversitemizin genel eğitim felsefesi paralelinde, çağımızın gerektirdiği, insanı ve dünyayı çok boyutlu olarak ele almanın ve değerlendirmenin en önemli göstergesidir. Fen-Edebiyat Fakültesi'nde, 21. yüzyılın tüm dinamizmini, sürekli ilerlemeye yönelik açık görüşlülüğünü, hızını, teknolojisini ve değerlerini görmek mümkündür. Yenilikçi vizyona, geniş perspektife ve yetkin bir öğretim kadrosuna sahip olan Fakültemizde, her bireyin kendisinden bir parça bulacağı, kendisini ifade edebileceği, geliştirip ve gerçekleştirebileceği sürdürülebilir bir akademik ve bilimsel ortam mevcuttur.

Fakültemiz, öğrencilere uzmanlık alanlarında kapsamlı bir eğitim sağlamanın yanı sıra yaşadığı kente ve çevresine sahip çıkan, evrensel ve ulusal sanat ve kültür değerlerini benimseyen ve çok sesliliği özümseyen, dünya ile bütünleşebilen bireyler yetiştirmektedir. Bundan dolayı, Fakültemiz bünyesinde Genel Eğitim ile ilgili seçmeli dersler organize edilmekte ve öğrencilere bilim, sanat ve kültür alanlarında çok çeşitli ders seçenekleri sunulmaktadır. Öğrenci odaklı bir eğitim anlayışınının uygulandığı Fakültemizde, öğrencilere sadece sağlam bir akademik altyapı değil, aynı zamanda paylaşımcı, sıcak ve pozitif bir ortamda eğitim görme fırsatı da sunulmaktadır.

Fakültemizde aşağıdaki bölümler bulunmaktadır:

  • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
  • Matematik - Bilgisayar Bölümü
  • Genetik Biyoinformatik Bölümü
  • Psikoloji Bölümü
  • Sosyoloji Bölümü

Fakültemizde ayrıca tüm üniversiteye servis dersleri veren ve öğrenci kontenjanı olmayan birimler de bulunmaktadır:

  • Fen Bilimleri Birimi
  • Genel Eğitim Birimi
  • Modern Diller Birimi

 

4-11-2013 11:10 tarihinde güncellendi.