Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

BAUSAM Misyon

Aşağıda belirtilen konularda; 

1.     Dünyadaki güç merkez ve odaklarının Türkiye ve bölgemize yönelik dış politikaları ile güvenlik / tehdit algılamaları,

2.     Balkanlar, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Ege, Ortadoğu, Kafkaslar, Orta ve Uzak Asya'da yaşanmakta olan sosyopolitik, sosyoekonomik ve sosyokültürel sorunları,

3.     Küresel ve bölgesel tehdit kaynak ve algılamaları ile Türkiye'ye etkileşimleri,

4.     Küresel iklim değişikliklerinin neden olacağı jeopolitik değişimlerin jeostratejik yansımaları,

5.     Petrostrateji, hidrostrateji, yenilenebilir enerji kaynakları ve madenlerin sürdürülebilir refah adına optimal kullanım yöntemleri, siber terör, siber istibarat, nanoteknoloji, psikolojik harekat ve yeni savaş yöntemleri ile karşı önlemler,

6.     Uluslararası terörizmin gelecekte ülkeler güvenliğinde oynayacağı rol ve gelişen teknolojiye dayalı değişim ve dönüşüm süreçlerine ilişkin

analizler yaparak geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak ve bu öngörülere dayalı senaryoların ulusal ve uluslararası düzlemde tartışılmasını sağlayarak önerici / yönlendirici işlevler üstlenmek, üretilecek senaryolara dayalı sonuç raporları hazırlamak, anılan raporların kamuoyu ve karar alıcılarca paylaşılmasını sağlamak, bunları gerçekleştirirken yerli ve yabancı stratejik araştırma enstitüleri, grupları ile işbirliği ve ortak çalışmalarda bulunarak, eğitim programları hazırlamak, süreli, hakemli ve özel yayınlar / dosyalar hazırlamak ve yayınlamak

17-12-2013 9:54 tarihinde güncellendi.