BAU 2016 - 2017 Akademik Yılı Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretimi Akademik Takvimi

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 AKADEMİK YILI ÖNLİSANS ve LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİMİ  AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ DÖNEMİ
Bu akademik takvim günün koşulları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Doğacak şartlara göre akademik takvimde değişiklik yapmak, sınavları ertelemek Üniversite yönetiminin ve Senatosunun yetkisindedir. Bu değişiklikten dolayı hiçbir öğrenci, öğretim elemanı veya görevli herhangi bir hak iddasında bulunamaz.
06 Haziran/02 Eylül 2016 Pazartesi - Cuma Uluslararası önlisans ve lisans öğrencilerinin son kabul ve kayıt tarihi. Bu tarihten sonra
kayıt-kabul yapılamaz.  
28  Haziran 2016 Salı  Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir.
Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır.
14 Temmuz 2016 Perşembe  Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir.
Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır.
05 Ağustos 2016 Cuma 2016-2017 Güz döneminde açılacak yeni derslerin formlarının tam dolu olarak Eğitim komisyonuna iletilmesi. Bu tarihten sonra sistemde olmayan bir dersin açılması mümkün değildir.
12-19 Ağustos 2016 Cuma-Cuma Önlisans ve lisans programlarına ve YGS, LYS ve eşdeğeri sınavlar ile lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin kayıtları. 
15-26 Ağustos 2016 Pazartesi-Cuma Yeni kayıt olan öğrencilere kayıt süresince  ilgili birimlerce ve Kurumsal İletişim tarafından Üniversitenin ve Bölümlerin tanıtılması.
22-26 Ağustos 2016 Pazartesi -Cuma Lisans/ ön lisans programları için yatay geçiş, çift anadal, yandal  ve özel öğrenci
başvuruları.
24 Ağustos 2016 Çarşamba  Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir.
Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır.
26-30 Ağustos 2016 Cuma-Salı ÖSYM'ye ek yerleştirme için başvuru süresi. 
26 Ağustos 2016 Çarşamba Önlisans ve Lisans programları için yatay geçiş, çift anadal, yandal ve özel öğrenci başvuru evraklarının değerlendirmek üzere ilgili birimlere ÖİDB tarafından yollanması. 
26 Ağustos-2 Eylül 2016 Cuma - Cuma Önlisans ve Lisans programları için yatay geçiş, çift anadal, yandal ve özel öğrenci başvurularının ilgili birimler tarafından değerlendirilmesi , ÖİDB.'na sonuçların bildirilmesi ve sonuçların internet üzerinden ilgili öğrencilere duyurulması. Bu işlemin öğrenci ders kayıtları ve İngilizce Seviye Belirleme Sınavı için acilen yapılması gerekmektedir.
29 Ağustos 2016 Pazartesi Tüm yeni kayıt T.C. vatandaşı ve Uluslararası öğrencilerin İngilizce  "Seviye Belirleme Sınavları" yapılması. Sınav saat 10:00 'da.  Sınav yeri Beşiktaş yerleşkesinde yapılacaktır.
01 Eylül 2016 Perşembe Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir.
Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır.
01 Eylül 2016 Perşembe Tüm yeni kayıt T.C. vatandaşı ve Uluslararası öğrencilerin İngilizce  "Seviye Belirleme Sınavları" nın sonuçlarının İNTERNET üzerinden ilanı.
02 Eylül 2016 Cuma  Tüm T.C. ve Uluslararası uyruklu, Erasmus ve wold exchange öğrenciler dahil olmak üzere  Önlisans ve lisans programlarındaki öğrencilerin ders kayıtlarını yapabilmeleri için mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri için son gün.  Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler ders kayıt haftasında sistemleri kapalı olacağından ders kaydı yaptıramazlar.  Ders kayıt haftasında  hiç kayıt yaptırmamış öğrenci EKLE-SİL işlemleri sırasında bir işlem yapamaz ve kayıt yaptıramaz. Bu tüm öğrenciler için önemli bir bilgidir.
05-10  Eylül - 2016 Pazartesi-Cumartesi   Önlisans ve lisans programlarındaki öğrencilerin internet üzerinden ders kayıtlarının yaptırmaları. Tüm T.C. ve Uluslararası uyruklu, Erasmus ve wold exchange öğrenciler dahil. İlk yılına yeni başlayan öğrencilerin ders atamaları sistem tarafından yapılır. Bu dönemde hiç kayıt yaptırmamış öğrenci EKLE-SİL işlemleri sırasında bir işlem yapamaz ve kayıt yaptıramaz.
06- Eylül-2016 Salı İngilizce   "Seviye Belirleme Sınavları" sınavından başarılı olan yeni kaydolan, önceki akademik yıl(lar)da Hazırlık Programını okumuş ve başarısız olmuş öğrencilerin İngilizce Yeterlilik (Proficiency) sınavının yapılması. Bu sınav saat 09:00 yazılı sınav ve saat 13:00'te sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Yeterlilik (Proficiency) sınavına girecek öğrencilerin listesi Üniversite WEB  sayfasında veya INTERNETTEN ilan edilecektir. 
06-09 Eylül 2016 Salı-Cuma  Ek yerleşme ile yerleştirilen öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarının yapılması.
09 Eylül 2016  Cuma  06 Eylül 2016'da yapılan İngilizce Yeterlilik (Proficiency) sınavı sonuçlarının internetten ilanı. Başaranların listesinin acilen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.
09-10 Eylül 2016  Cuma-Cumartesi  İngilizce Yetelilik sınavında başarılı olan öğrencilerin ders kayıtlarının yapılması. Yeni kayıt olan öğrencilerin dersleri otomatik olarak üzerelerine atanacaktır.
09-21 Eylül 2016 Cuma-Çarşamba 05-10 Eylül 2016 Normal kayıt döneminde ciddi gerekçe ile ders kaydı yaptıramayan öğrencilerin gerekçe dökümanlarınıda ekleyerek kendi birimine başvurmaları. Gerekçesi ciddi bulunarak kabul edilenlerin  evraklarının Rektörlüğe gönderilmesi. Rektörlükçe de uygun bulunanların evrakları Mali İşler ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarına ders kayıt işlemlerinin yapılması için yollanır. Gerekçesi kabul edilen öğrencilerin mali sorumluklarını yerine getirmeleri koşulu ile sistemi açılır ve öğrenci ekle-sil döneminde internet üzerinden ders kaydını yapmakla sorumludur. Kayıt ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ders kaydını yaptırmayan öğrenci  o yarıyıl ders kaydı yaptırmamış olur.
19-Eylül 2016 Pazartesi  Hazırlık, önlisans, lisans, yüksek lisans, tüm öğrenci velileri ve diğer davetlilerin katılımı ile 2016-2017 akademik Yıla başlama töreni Saat:14:00. Beşiktaş, B konferans salonunda.
19 Eylül 2016 Pazartesi  Tüm Hazırlık Okulu, önlisans ve lisans öğrencileri için derslerin başlaması. 
20 Eylül 2016 Salı Ek kontenjanla kaydolan, kaydı yetişmeyen, yatay geçiş yolu ile kaydolan, özel öğrencilerin  ve başka ne sebeble olursa olsun  Seviye Belirleme sınavına girmeyen T.C.  ve uluslararası uyruklu öğrenciler için İngilizce  "Seviye Belirleme Sınavları" yapılması. Sınav saat 10:00'da  başlayacaktır. 
20 Eylül 2016 Salı  Ek kontenjanla kaydolan, kaydı yetişmeyen ve başka ne sebeble olursa oldun  İngilizce yeterlilik sınavına girmeyen öğrenciler için İngilizce  "Seviye Belirleme Sınavları" sonuçlarının internetten ilanı.
21 Eylül 2016 Çarşamba  Ek kontenjanla kaydolan ve İngilizce  "Seviye Belirleme Sınavları" başarılı olan öğrencilerin İngilizce Yeterlilik Sınavları. Yazılı Sınav 09:00'da, Sözlü Sınav 13:30'da yapılacaktır.
22 Eylül 2016 Perşembe Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir.
Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır.
22 Eylül 2016 Perşembe  Bahar döneminde Erasmus ve World Exchange programına gidecek öğrencilerin İngilizce Yeterlilik sınavlarının yapılması.  Yazılı Sınav 09:00'da, Sözlü Sınav 13:30'da yapılacaktır.
23 Eylül 2016 Cuma  Ek kontenjanla kaydolan ve İngilizce   Yeterlilik Sınavında başarılı olan öğrencilerin İnternetten ilanı ve listesinin acil olarak ilanı. Bu listeler acilen Öğrenci işleri Daire Başkanlığına bildirilecek ve bu öğrenciler 24-25 Eylül 2016 günleri yapılacak muafiyet sınavlarına alınacaktır, bilgilendirilmeleri. Bu öğrencilerden yeni başlayanların dersleri sistem tarafından üzerlerine atanacaktır. Yatay geçiş yapanlar programına göre ders atamasını gerçekleştireceklerdir
24-25 Eylül 2016 Cumartesi-Pazar Öğretime yeni başlayan (ilk defa programa kaydolan) öğrencilere temel derslerden
 MUAFİYET sınavlarının verilmesi ve notlarının ÖİDB.'na bildirilmesi. Birimler hangi derslerden muafiyet sınavı vereceğini ders kayıt haftasından önce ilan etmeliler ve akademik planlamaya bildirmeleri gerekir. Akademik planlama gerekli planlamayı yaparak birimlere bildirir ve her birim kendi kodu olan dersin sınavından sorumludur.
26-30 Eylül 2016 Pazartesi-Cuma Tüm önlisans ve lisans öğrenciler için Ders Ekleme -  Bırakma haftası. Normal kayıt döneminde hiç ders kaydı yaptırmayan veya mali problemleri olan öğrencilerin sistemi kapakıdır. Öğrencilerin ders kaydı işlemleri bu tarihte tamamen tamamlanmalıdır. Bu Tarihten sonra ders kaydı işlemi yapılamaz.Açılma şartlarını sağlamayan seçmeli dersler 28 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 18:00 de kapatılacak ve bu dersleri seçen öğrencilere SMS ile bilgi verilecektir. Kapanan seçmeli dersleri seçen öğrenciler EKLE-SİL hatasında (Perşembe-Cuma günleri) başka ders seçmelidir. Ekle-Sil haftasından sonra ders değişikliği yapılamayacaktır.
29 Eylül 2016 Perşembe  Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir.
Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır.
10-Ekim-2016 Pazartesi Güz yarıyılı için ara sınav tarihlerinin programlanarak Dekanlıklarca ilan edilmesi için son gün.
28 Ekim 2016 Cuma  Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim Cuma günü saat 13:00'ten sonra ve Cumartesi günü tam gün tatil.)  
06 Kasım 2016 Cuma Yarıyıl/yıl sonu sınavlarının hangi şekilde yapılacağı kararının Fakülte/Yüksekokul kurullarında karara bağlanarak Akademik Planlama Direktörlüğüne bildirilmesi.
10-Kasım-2016 Perşembe Atatürk'ü anma günü.
11 Kasım 2016 Cuma 2016-2017 Bahar döneminde açılacak yeni derslerin formlarının tam dolu olarak Eğitim komisyonuna iletilmesi. Bu tarihten sonra sistemde olmayan bir dersin açılması mümkün değildir.
17-Kasım-2016 Perşembe Bahar yarıyılında tüm birimlerde ve Merkezlerde açılacak derslerin, seçmeli havuzlarının ve GEP derslerinin eksiksiz olarak Akademik Planlama Direktörlüğüne iletilmesi, gerekli girişlerin yapılması.Gerekli Havuzların güncellenmesi. Bu tarihten sonra Bahar döneminde yeni açılacak ders teklifi kabul edilmeyecektir.
18 Kasım 2016 Cuma  Sistemde olmayan ve yeni önerilen derslerin tüm formlarının tam olarak Eğitim Komisyonluğu'na iletilmesinin son günü.
25-Kasım-2016 Cuma Güz yarıyılında almakta olduğunuz bir dersten  çekilmenin (W)  son günü.
12-16 Aralık 2016 Pazartesi-Cuma Erasmus, world exchage veya başka yolla üniversitemize gelen ve aynı programlar çerçevesinde yurtdışına gidecek öğrencilerimiz için erken final verilme tarihleri. Bu sınavları alacak öğrencilerin gidişleri kesinleşmiş olup kurumlarından bir belge ile ispatlanması gerekmektedir. Her yurt dışına gidecek öğrenciye bu sınav verilmez. Sadece eğitim tarihlerindeki çakışmalar nedeni ile bu sınav verilir. Bu konuda bir liste Uluslararası Birimi Direktörlüğü (UOD) tarafından ilgili birimlere engeç 02-Aralık-2016 tarihinde iletilmelidir. Uluslararası Birimi gerekli düzenlemeleden sonra listeleri Rektörlük kanalı ile birimlere bildirecektir.  Erken final hakkı verilen öğrencilerin tüm final sınavlarını erken final döneminde alması gerekir. Normal final döneminde sınavlara giremez.
12 Aralık 2016 Pazartesi Güz yarıyılı sonu sınav programının öğretim üyelerine açılması. Talep edilen düzeltmeler gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirilecek, uygun görülürse düzeltme işlemi yapılacaktır.
19 Aralık 2016 Pazartesi Güz yarıyılı sonu sınav programının öğrencilere açılması. 
19-23 Aralık 2016 Pazartesi-Cuma Mezuniyet bitirme projesi, staj gibi dersleri alan öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve notunun verilmesi dönemi.
23 Aralık 2016 Cuma (dahil). Güz Yarıyılı için Önlisans ve lisans ders programlarının  son günü. Tıp Fakültesi komite dersleri 13 Ocak 2016 Cuma gününe kadar devam ediyor.
24-31 Aralık 2016  Cumartesi-Cumartesi Öğrenciler için Güz Yarıyılı sonu sınavlarına hazırlanma süresi
23 Aralık 2016 Cuma Önlisans ve Lisans derslerin son günü.
30 Aralık 2016 Cuma  Önlisans ve Lisans öğrencilerinden mali problemleri olanların bu problemlerini çözmeleri için son tarih. Mali problemlerini çözemeyen öğrenciler, yarıyıl sonu (final) sınavlarından sonra ders başarı durumunu göremezler.
01 Ocak 2017 Pazar  Yeni yıl tatili  bir gün
02 - 22 Ocak 2017 Pazartesi-Pazar Önlisans ve  lisans programları programları için Güz yarıyılı sonu sınavları. Tıp öğrencileri dönemlik olarak aldıkları derslerden bu tarihlerde sınava gireceklerdir.
13 Ocak 2017 Cuma  Tıp Fakültesi öğrencilerinin genel komite derslerinin son günü.
23 Ocak 2017 Pazartesi Yarıyıl şeklinde planlanan derslerin Güz yarıyılı sonu notlarının son giriş tarihi, saat 23:00 kadar.
24 Ocak 2017 Salı Güz yarıyıl sonu notlarının ilanı, saat 15:00'te.
30 Ocak-05 Şubat 2017 Pazartesi-Pazar Güz yarıyılı mazeret sınavları. Öğrencilerin ders kayıt haftasında ders kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Mazeretleri nedeni ile ders kayıt haftasında kaydını tamamlayamayan öğrenciler eksikliklerini ekle-sil haftasında tamamlayacaktır. Mazereti olan öğrencilerin ders kayıt haftasında mutlaka OIS sistemine girerek kaydolabileceği derslere kaydolması gerekir. Hiç ders kaydı yaptırmayan veya mali problemi olan öğrencilerin sistemi ekle-sil haftasında kapalı olacaktır.
BAHAR DÖNEMİ 
12 Ocak 2017 Perşembe Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir.
Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır.
13 Ocak 2017 Cuma   Tüm öğrenciler Bahar Yarıyılı ders kayıtlarını yapabilmeleri için mali sorumlulukların yerine getirilmesinin son günü. Mali problemi olan öğrencilerin sistemi kapalı olup normal kayıt döneminde ders kaydı yapamazlar. Ders kaydı için OIS sisteminin açık olabilmesi için mali işlerde tüm işlemleriniz çözümlemiş olmanız gerekir. Normal dönemde ders kaydı yaptırmayan öğrenciler EKLE-SİL döneminde ders kaydı yaptıramazlar.. 
16 -25 Ocak 2017 Pazartesi-Çarşamba Özel öğrenci, kurum içi ve dışı önlisans, kurumiçi lisans  programlarına yatay geçiş, çiftanadal ve yandal  başvurularının ÖİDB.'na yapılması ve değerlendirmek üzere birimlere iletilmesi.
17 Ocak 2017 Salı İngilizce Yeterlilik Sınavları. Yazılı Sınav 09:00'da, Sözlü Sınav 13:30'da yapılacaktır.
20 Ocak 2017 Cuma  İngilizce Yeterlilik Sınavı sonuçlarının internet üzerinden ilanı ve başarılı öğrencilerin listesinin acilen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.
24-28 Ocak 2017 Salı-Cumartesi Lisans ve Önlisans mezuniyet aşamasındaki öğrencilerine yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavları için  başvurularının yapılması. Bu öğrenciler bahar yarıyılı derslerine  kayıt yaptırabilirler. EK sınavda başarılı olmaları durumunda dersten çekilebilir ve ücretini geri alabilirler.
25-31 Ocak 2017 Çarşamba-Salı Önlisans ve lisans programlarındaki öğrencilerin internet üzerinden ders kayıtlarının yaptırmaları. Tüm T.C. ve Yabancı uyruklu, Erasmus ve world exchange öğrenciler dahil. Bu dönemde hiç kayıt yaptırmamış öğrenci EKLE-SİL işlemleri sırasında bir işlem yapamaz ve kayıt yaptıramaz. Sistemleri kapalı olur.
26-30 Ocak 2017 Perşembe-Pazartesi Özel öğrenci, önlisans programlarına yatay geçiş, çiftanadal ve yandal başvurularının ilgili birimlerce değerlendirilmesi, sonuçların ÖİDB.'na iletilmesi ve ilanı. 
30 Ocak 2017 Pazartesi Önlisans ve Lisans programlarında Bahar dönemi derslerinin başlaması. Tıp Fakültesi dahil.
31 Ocak 2017 Salı Özel öğrenci, önlisans programlarına yatay geçiş öğrencilerinin yabancı dil yeterlilik sınavı ve sonuçların ilanı, kabul edilen öğrencilerin listesinin açıklanması ve acilen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi. Yazılı sınav saat 09:00 da, sözlü sınav saat 13:00'te yapılacaktır.
01-03 Şubat 2017 Çarşamba-Cuma Özel öğrenci, önlisans programlarına yatay geçiş öğrencilerinin  kesin kayıtlarının yapılması. Tüm ders kayıt işlemlerinin EKLE - SİL haftasında (06-10 Şubat 2017) tamamlanması gerekir.
01 -03  Şubat 2017 Çarşamba-Cuma Lisans ve Önlisans mezuniyet aşamasındaki öğrencilerine yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavlarının yapılması. Bu öğrenciler EK ders sınav(lar)ında başarılı olmaları durumunda kaydoldukları bahara dönemi ders(ler)inden çekilebilir ve ücretini geri alabilirler.
01-07 Şubat 2017 Çarşamba-Salı 25-31 Ocak 2017 Normal kayıt döneminde ciddi gerekçe ile ders kaydı yaptıramayan öğrencilerin gerekçe dokümanlarını da ekleyerek kendi birimine başvurmaları. Gerekçesi ciddi bulunarak kabul edilenlerin  evraklarının Rektörlüğe gönderilmesi. Rektörlükçe de uygun bulunanların evrakları Mali İşler ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarına ders kayıt işlemlerinin yapılması için yollanır. Gerekçesi kabul edilen öğrencilerin mali sorumluklarını yerine getirmeleri koşulu ile sistemi açılır ve öğrenci ekle-sil döneminde internet üzerinden ders kaydını yapmakla sorumludur. Kayıt ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ders kaydını yaptırmayan öğrenci  o yarıyıl ders kaydı yaptırmamış olur.
04-05 Şubat 2017 Cumartesi-Pazar  Bahar döneminde Öğretime yeni başlayan(ilk defa programa kaydolan) öğrencilere temel derslerden MUAFİYET sınavlarının verilmesi ve notlarının ÖİDB.'na bildirilmesi. Birimler hangi derslerden muafiyet sınavı vereceğini ders kayıt haftasından önce ilan etmeliler ve akademik planlamaya bildirmeleri gerekir. Akademik planlama gerekli planlamayı yaparak birimlere bildirir ve her birim kendi kodu olan dersin sınavından sorumludur.
06-10 Şubat 2017 Pazartesi-Cuma Ders Ekleme -  Bırakma işlemlerinin tamamlanması.Yeterli öğrenci kaydolmayan seçmeli derslerin 08 Şubat 2017 Çarşamba günü kapatılması (saat 18:00) ve bu derslere kaydolan önlisans ve lisans öğrencilerinin 10 Şubat 2017 Cuma günü saat 17:00'ye kadar internet üzerinden kendilerine başka dersler seçmeleri gerekir. Bu tarihten sonra seçmeli ders seçimi ve kaydı yapılmayacaktır. Üzerinden ders düşen öğrencilere SMS üzerinden derslerinin düşürüldüğü hakkında bilgi verilecektir ama 09 Şubat 2017 Perşembe günü sisteme bakarak düşürülen dersleri takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Yeterli öğrencisi olmayan derslerden açık kalması istenen seçmeli dersler öğretim elemanının ders yüküne sayılmaz.
14-Şubat-2017 Salı Herhangi bir nedenle öğretim ücretini ödemeden ders kaydı yaptırmasına izin verilen öğrencilerin öğretim ücretlerini  ödenmesinin son günü. Öğretim ücretini ödemeyen öğrencinin varsa ders kaydı işlemleri İPTAL edilir.
17 Şubat 2017 Cuma Bahar yarıyılı için arasınav tarihlerinin programlanarak Dekanlıklar veya ilgili birimlerce ilan edilmesi için son gün.
28 Şubat 2017 Salı 2017-2018 Güz yarıyılında Erasmus veya World Exchange programı ile gidecek öğrencilerin İngilizce Yeterlilik sınavı.
07 Nisan 2017 Cuma  Bahar yarıyılında almakta olduğunuz bir dersten  çekilmenin (W)  son günü.
17 Nisan 2017 Pazartesi 2016-2017 Bahar dönemi yarıyıl sonu (final) sınav programının öğretim elemanlarına ilan edilmesi için son gün ve varsa 13 Nisan  2017 Perşembe gününr  kadar düzeltme taleplerinin gerekçesi ile birlikte Rektörlük üzerinden Akademik Planlama Direktörlüğüne bildirilmesi.
17 Nisan 2017 Pazartesi 2016-2017 Bahar dönemi yarıyıl sonu (final) sınav programının öğretim elemanlarına duyurulması. Değişiklik taleplerinin Rektörlük üzerinden ilgili birim yönetimince 19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 17:00 kadarbildirilmesi. Bu tarihten sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz.
23 Nisan 2017 Pazar (TATİL) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ( Pazar günü  tam gün tatil )
24-28 Nisan 2017 Pazartesi-Cuma  İhtiyaç duyulması halinde Erasmus, world exchage veya başka yolla üniversitemize gelen öğrenciler için erken final verilme tarihleri. Bu sınavlar ancak eğitim tarihlerindeki çakışmalar  nedeni ile gitmesi mecbur olan ve bu durumu kurumlarından resmi belge ile belgeleyen öğrencilere verilir ve bu tarihler internetten kontrol edilir. Her yurt dışına gidecek öğrenciye bu sınav verilmez. Bu konuda bir liste Uluslararası Öğrenci Birimi (UOD) tarafından ilgili birimlere en geç 07 Nisan -2017 iletilmelidir.  Erken final hakkı verilen öğrencilerin tüm final sınavlarını erken final döneminde alması gerekir. Normal final döneminde sınavlara giremez.
24 Nisan 2017 Pazartesi 2016-2017 Bahar dönemi yarıyıl sonu (final) sınav programının öğrencilere duyurulması.
01 Mayıs 2017 Pazartesi (TATİL) Emek ve Dayanışma Günü ( Pazartesi günü  tam gün tatil )
08 Mayıs 2017 Pazartesi Önlisans ve lisans programları için derslerin kesilmesi. Tıp Fakültesi öğrencilerinin komite derslerinin öğretimi devam ediyor. Pazartesi günü ders vardır.
08-12 Mayıs 2017 Pazartesi-Cuma Bahar döneminde mezuniyet bitirme projesi, staj gibi dersleri alan öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve notunun verilmesi dönemi.
09 - 11 Mayıs 2017 Salı - Perşembe Mayıs Festivali
12 Mayıs 2017 Cuma  2016-2017 Yaz dönemi açılacak derslerin planlanarak ilgili fakülte/yüksekokul tarafından Akademik planlamaya bildirilmesinin son günü. Bu bildirim sırasında bölümler görüşerek ders çakışmaması için gerekli çalışmayı yapmaları ve önerilerini Akademik Planlama Birimine bildirmeleri gerekir.
13-27 Mayıs  2017 Cumartesi-Cumartesi Önlisans, lisans programları yarıyıl sonu sınavları. Tıp Fakültesi öğrencileri dönemlik aldıkları derslerden bu tarihlerde yarıyıl sonu sınavlarına gireceklerdir.
18 Mayıs 2017 Perşembe  Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir.
Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır.
19 Mayıs 2017 Cuma (TATİL) Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cuma)
28 Mayıs 2017 Pazar Bahar yarıyılı sonu notlarının son giriş tarihi, saat 23:59'a kadar.
29 Mayıs 2017  Pazartesi  Bahar yarıyıl sonu notlarının ilanı, saat 19:59'te. 
02 Haziran 2017 Cuma  Tıp Fakültesinde komite derslerinin ve  öğretim yılının son günü.
02 Haziran 2017 Cuma 2017-2018 Akademik Yılı  Güz Yarıyılında açılacak derslerin detaylı listesinin Akademik Planlama Direktörlüğüne iletilmesi.
04 Haziran 2017 Pazar Diploma Töreni
05-07 Haziran 2017 Pazartesi - Çarşamba  Lisans ve Önlisans mezuniyet aşamasındaki öğrencilerine yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavları için  başvurularının yapılması. Bu öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptırabilirler. EK sınavda başarılı olmaları durumunda dersten çekilebilir ve üçretini geri alabilirler.
08-09 Haziran 2017 Perşembe - Cuma  2016 - 2017 Bahar yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan Önlisans ve Lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavlarının yapılması.
12-23 Haziran 2017 Pazartesi-Cuma Tıp Fakültesi öğrencilerinin Genel komite derslerinin yıl sonu sınavlarının yapılacağı tarihler.
15 Haziran 2017 Perşembe Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir.
Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır.
16 Haziran 2017 Cuma  2017-2018 Akademik Yılı Güz döneminde açılacak yeni derslerin formlarının tam dolu olarak Eğitim komisyonuna iletilmesi. Bu tarihten sonra sistemde olmayan bir dersin açılması mümkün değildir.
21 Temmuz 2017 Cuma 2017-2018 akademik yılı Güz  yarıyılında tüm birimlerde ve BAU Global Kampüslerindeki Merkezlerde açılacak derslerin, seçmeli havuzlarının ve GEP derslerinin eksiksiz olarak Akademik Planlama Direktörlüğüne iletilmesi, gerekli girişlerin yapılması.Gerekli Havuzların güncellenmesi. 
YAZ OKULU
02-09 Haziran 2017 Cuma-Cuma Yaz Okulunda ders almak isteyen önlisans ve lisans öğrencilerinin ders kayıtları
05 Haziran -28 Temmuz 2017 Pazartesi-Cuma  Önlisans ve lisans öğrencileri için yaz okulu dönemi. Yaz dönemi sonu sınavları son haftada yapılacak.
09 Haziran 2017 Cuma 2016-2017 Yaz döneminde ders alan öğrencilerin mali işlemlerini tamamlaması için son gün.  Herhangi bir yolla ders kaydı yaptırmış öğrencilerin mali sorumluluklarını yerine getirmesi için son gün. Mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin kaydoldukları dersler üzerlerinden silinir ve bu durumdaki öğrencilerin yaz okulu kaydı düşürülür. Yeterli öğrencisi olmayan yaz okulu dersleri kapatılır.
24 - 27 Haziran 2017 Cumartesi- Salı  Ramazan Bayramı arife günü ve tatili (3,5 gün). 24 -02 Temmuz 2017 Cumartesi- Pazar tarihleri arasında ders planmamıştır. Yani ders yoktur. 
13 Temmuz 2017 Perşembe  2017-2018 Güz dönemi için Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır.
18 Temmuz 2017 Salı İngilizce Hazırlık Okuluna devam eden öğrencilerin İngilizce yeterlilik sınavlarının (Proficiency) yapılması. Yazılı sınav saat 09:00'da ve sözlü sınav saat 13:30'da yapılacaktır. 
21 Temmuz 2017 Cuma  İngilizce Hazırlık Okuluna devam eden ve İngilizce yeterlilik sınavında (Proficiency) başarılı olan öğrencilerin ilanı ve listelerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.
01-Ağustos-2017 Salı Yaz Okulunda alınan derslerin notlarının son giriş tarihi, saat 18:00.
02-Ağustos-2017 Çarşamba Yaz Okulunda alınan derslerin notlarının ilanı, saat 15:00.
21-23 Ağustos 2017 Pazartesi-Çarşamba Yaz Okulunda  mezuniyet bitirme projesi, staj gibi dersleri alan öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve notunun verilmesi dönemi.
24-26 Ağustos 2017 Perşembe - Cumartesi 2016 - 2017 Bahar yarıyılı ve yaz dönemi sonunda mezuniyet durumunda olan Önlisans ve Lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınav hakkını kullanmamış olanların sınava giriş için başvurularını yapması. 
28-29 Ağustos 2017 Pazartesi-Salı Lisans ve Önlisans mezuniyet aşamasındaki öğrencilerine yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavlarının yapılması. 
30 Ağustos 2017 Çarşamba  Zafer Bayramı, bir gün resmi tatil.
31 Ağustos 2017 Perşembe Kurban  Bayramı arife günü (yarım gün tatil)
01-04 Eylül 2017 Cuma-Pazartesi Kurban Bayramı tatili
Bu içerik 06/06/2017 tarihinde güncellenmiştir.