667 Sayılı KHK ile BAU'ya Yerleşen Öğrencilerin İngilizce Muafiyet Koşulları

667 Sayılı KHK Kapsamında ÖSYM Tarafından Bahçeşehir Üniversitesi’ne Yerleştirilen Öğrencilerin Bahçeşehir Üniversitesi Hazırlık Programı’ndan Muaf Sayılabilme Koşulları ve İngilizce Seviye Belirleme ve Yeterlik Sınavları (EK Sınav) Bilgileri!!!

 Üniversitemizin Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmek için aşağıdaki koşullardan “birini” yerine getirmek yeterlidir.

1. Başka üniversitelerde Hazırlığı başarıyla tamamlamış ve/veya Hazırlıktan muaf olduklarını gösteren dil yeterlik belgeleri olanlar (Öğrenim dili İngilizce olan bir programdan gelen birinci ve üzeri sınıf öğrencilerinin bu belgeyi ibraz etme zorunlulukları bulunmamaktadır)

Yukarıda belirtilen koşullar, 66723/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin 2 nci maddesinin (1) inci fıkrasına istinaden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına ÖSYM tarafından yerleştirme işlemleri hakkında YÖK’ün 23.07.2016 tarihli duyurusunda yer alan ve aşağıda belirtilen 19., 20. ve 21. Maddeler kapsamında öğrencilere duyurulur.

 • Kapatılan üniversitede eğitim dili İngilizce olan programda okuyan öğrencinin yerleştirme sonrasında yine İngilizce eğitim-öğretim yapan programa geçmesi durumunda, yerleştirildiği üniversitede tekrar hazırlık sınıfında okumayacak ve önceki üniversitesinde okuduğu hazırlık okulunun geçerli sayılacaktır.
 • Öğretim dili Türkçe programlarda kayıtlı olan ve öğretim dili en az %30 veya tamamen yabancı dil olan programlara yerleşen öğrencilerin yerleştikleri yükseköğretim kurumu tarafından aranan yabancı dil düzeyini sağlamaları gerekmekte olup, bu öğrenciler tarafından yükseköğretim kurumlarınca istenen belgelerin ibraz edilememesi durumunda kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna devam edeceklere yükseköğretim kurumlarınca, özel öğrenci olarak devam edecek öğrencilere ise özel öğrenci olarak eğitim alacağı yükseköğretim kurumu tarafından yabancı dil düzeyini belirlemek üzere sınav yapılacaktır.
 • Kapatılan üniversitede Türkçe dilinde eğitim yapan programda okuyan öğrencinin yerleştirme sonrasında yabancı dilde eğitim yapan programa geçmesi durumunda, dil yetkinliğini yerleştirildiği üniversitenin koşullarına göre başarı ile tamamladıktan sonra eğitimine intibak ettirilecek ve dil farkı nedeni ile önceki yıllardaki almış olduğu dersler tekrar aldırılmayacaktır

2. Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen aşağıdaki dil yeterlik sınavlarından, Senatoca kabul edilen puanları aldıklarını gösteren belgeleri Üniversitemize ibraz etmeleri.

Lisans Öğrencileri İçin:

TOEFL (IBT 74)

YDS 60

Pearson PTE Akademik 55

CAE C

Lisans - İngilizce Öğretmenliği Öğrencileri İçin:

TOEFL (IBT 79)

YDS 80

Pearson PTE Akademik 78

CAE A

3. Üniversitemiz tarafından uygulanan Hazırlık Programı muafiyet (Proficiency) sınavına girmeleri ve başarılı olmaları (muafiyet sınavı öncesi İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’na girmeleri ve başarılı olmaları gerekmektedir)

İNGİLİZCE SEVİYE BELİRLEME SINAVI:

 • Bahçeşehir Üniversitesi,  2016–2017 Akademik Yılı Seviye Belirleme Sınavı 3 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 10.00-12.00 arası “Şişli Yerleşkesi”nde gerçekleştirilecektir.
 • Seviye Belirleme Sınavı, çoktan seçmeli 60 soruluk dilbilgisi, okuma ile yazma bölümlerinden oluşacaktır (İngilizce Seviye Belirleme Sınavı soru örneklerine Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sitesi “Örnek Sınavlar” alt linkinden ulaşılabilir). 
 • Seviye Belirleme Sınavı’nda çoktan seçmeli bölümden 4 (dört) yanlış bir doğruyu GÖTÜRECEKTİR.
 • Seviye Belirleme Sınav sonucunuzu 3 Ekim 2016 Pazartesi günü akşamı, Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sitesi “Duyuru ve Haberler” alt linkine girerek öğrenebilirsiniz.
 • Seviye Belirleme Sınavı’ndan 60 soruda en az 30 net ve yazılı bölümden de en az B1 (intermediate) düzeyinde başarılı olan öğrenciler, 4 Ekim 2016 Salı günü Şişli Yerleşkesi’nde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanacaklar. İngilizce Yeterlik Sınavı hakkında detaylı bilgiye ve sınav örneğine Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sitesi “Örnek Sınavlar” alt linkinden ulaşabilirsiniz.

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI:

 • Öğrencilerin İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olup Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmeleri için Yeterlik Sınavı’ndan en az %60 puanlık başarı göstermeleri gerekmektedir. Bu oran İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için %80 olarak belirlenmiştir.
 • 4 Ekim 2016 Salı günü “Şişli Yerleşkesi”nde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 bölümden oluşur. Yazılı bölüm saat 09.00-12.00, sözlü bölüm,  öğrencilere 15’er dakikalık randevu esasına göre 13.30-17.30 saatleri arasında yapılır (NOT: Öğrenciler kendilerine ait randevu saatlerini Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sitesi  “Duyuru ve Haberler” alt linkinden ve sınav yerleşkesindeki duyuru panolarından öğrenebilirler).
 • Yeterlik Sınavının kapsamı şöyledir:

YAZILI SINAV: okuma, dilbilgisi, kelime bilgisi, dinleme ve yazma yetilerini ölçer.

SÖZLÜ SINAV: konuşma yetisini ölçer.

 • İngilizce Yeterlik Sınavı’nda 4 yanlış 1 doğruyu GÖTÜRMEZ.
 • İngilizce Yeterlik Sınav sonucunu 5 Ekim 2016 Çarşamba günü Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sitesi “Duyuru ve Haberler” alt linkinden öğrenebilirsiniz.

Seviye Belirleme Sınavı’nda 60 soruda 30 netin altında başarı gösteren öğrenciler ile İngilizce Yeterlik Sınavı’na girip başarılı olamayan öğrenciler, seviyelerine uygun olan sınıflara yerleştirilir. 

SEVİYE BELİRLEME SINAVI VE İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI’NA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR:

 • Seviye Belirleme Sınavı’na girecek öğrenciler,  kayıt sırasında kendilerine verilen “Öğrenci Kimlik Kartları (kimlik kartı verilmemişse nüfus cüzdanı/pasaport)” vesalon ve koltuk numarasının yazılı olduğu Sınava Giriş Belgesiile birlikte sınav saatinden 15 dakika önce sınavyerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Seviye Belirleme Sınavı’nda başarılı olup Yeterlik Sınavı’na girecek öğrenciler ise yine öğrenci kimlik kartları (kimlik kartı verilmemişse nüfus cüzdanı/pasaport)ilesınav saatinden 30 dakika önceŞişli Kampüsü’nde sınava giriş için hazır bulunmaları gerekmektedir.
 • Sınav salon görevlilerince kimlik kontrolü yapılan öğrenciler kendileri için ayrılan koltuklara oturacaklardır.
 • Seviye Belirleme Sınavı süresi 2 (iki) saat, İngilizce Yeterlik Sınav (Yazılı) süresi 3 (üç) saattir. Bu süre içerisinde öğrencilerin sigara içme, tuvalet vs. gibi nedenlerle sınav salonunu terk edip tekrar sınava gelmelerine izin verilmeyecektir. Bu nedenle sınav başlamadan önce öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaları tavsiye edilir.
 • Öğrencilerin, sınav salonunda cep telefonlarını yanlarında bulundurmaları yasaktır.
 • Kağıt üzerinde yapılan tüm sınavlarda sınav süresince kalem, silgi vs. alışverişi yasaktır. Öğrencilerin sınav araç gereçleri (kurşun kalem, silgi, kalemtıraş) yanlarında olmak suretiyle sınava girmeleri gerekmektedir.
 • Öğrenciler kendilerinden istenen bilgileri ve sınav sorularına verecekleri yanıtlarını “Optik Form”a yazacaklardır. Sınav salon görevlisinin talimatlarını takip ederek, sizden istenen bilgileri dikkatlice doldurunuz.
 • Optik Form’un ardından öğrencilere “Soru Kitapçığı” verilecektir. Öğrenciler, kitapçık üzerinde yazılan ve öğrencilerin adı-soyadı ve öğrenci kimlik numarası ve soru kitapçığı türünü yazan bölümleri doldurmaları gerekmektedir. Özellikle soru kitapçığı türünü (A ya da B) doğru yazdığınızdan emin olunuz. Optik Form üzerindeki eksik bilgi ve yanlış işaretlemeden doğacak sorunlar sınavın geçersiz sayılmasına neden olacaktır. Sınav sorularının yanıtları Optik Form üzerine işaretlenecektir.
 • Sınav sırasında kopya çeken ya da çekmeye teşebbüs eden öğrencilerin sınavı geçersiz kabul edilir.
 • Sınav salonu görevlilerince sınav başlamadan yapılan uyarıların dikkatlice dinlenmesi zorunludur. Sınav süresinde sınav kurallarına uymayan öğrenciler bir kez daha uyarılmayacak ve bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
 • Öğrenciler, sınav süresi dolduğunda Optik Form ve Soru Kitapçıklarını sınav salon görevlisine teslim etmek zorundadırlar.
 • Öğrencilerin sınav sırasında sınava giriş listesine imza atmaları gerekmektedir. İmza atmadan çıktıkları takdirde sınavları geçersiz sayılacaktır.
 • Sınav yeri, tarihi, sonuçları hakkındaki bilgilere Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sitesi  “Duyuru ve Haberler” alt linkinden ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi ve İletişim için:   Gülşen CAN      e-mail: gulsen.can@sfl.bau.edu.tr;  Tel. No: 0212 381 07 59

 

 

 

 

Bu içerik 14/10/2016 tarihinde güncellenmiştir.