Tez Süreci

 TÜRKÇE TEZLER İÇİN

FOR ENGLISH THESIS

Türkçe Tez Yazım Kılavuzu

English Thesis Writing Guide

Tez - Ön Sayfayı Oluşturan Bölümlerin Örnekleri

Thesis -  Examples of the Sections that Create Preliminary Pages

Proje Yazım Kılavuzu

Formlar: Tez Sınav Tutanak Formu / Proje Tutanak Formu / Tez Jüri Öneri Formu

Dosya:  Tez Cilt Örneği

2017 2018 Güz Dönemi  Tez Savunmasına Girecek ve Proje Sunumunu Tamamlayacak Öğrencilerinin Dikkatine

2017 2018 Güz Dönemi  '’Tez 2’’ Dersini Alan Yüksek Lisans Öğrencilerinin ve İlgili Danışmanların Dikkatine

Önceki dönemlerde ’’tez 1’’ ve ‘’seminer’’ derslerinden başarılı olan öğrencilerin tez yazımını tamamlama ve savunma dönemi olan ‘’tez 2’’ döneminde öğrenciler, mezuniyet için aşağıdaki kısa takvimde belirtilmiş olan tarihlere uyarak çalışmalarını tamamlamak durumundadır. Takvimin takibi konusunda danışman kadar tez öğrencileri de yükümlüdür.

Danışmanlar, akademik içeriği tamamlandığına onay verdikleri tezleri intihal kontrolüne aldıktan sonra sonuç yönetmelikte belirtilen oranlara uygun ise onay yazısı ile enstitümüze ‘’ilk format kontrolü için’’ takvimde belirtilen son tarihe kadar iletilmesine onay vermelidir.

Belirtilen tarihte danışman onayı, intihal raporu, jüri öner formu, tezin yazılı ve dijital kopyalarından en az biri dahi eksik ise tez format kontrolüne alınmayacaktır.

Tamamlanmamış yani danışman tarafından içeriği onaylanmamış tez format kontrolüne alınmayacaktır.

Format kontrolüne tüm belgeleri tamamlanmış halde giren tez tamamlanmış kabul edildiği için son hali olarak kabul edilir ve üzerinde içerik açısından hiçbir ekleme-çıkarma yapılamaz.

Format kontrolünden onay almayan veya kontrole alınmayan tezler için jüri hazırlanmaz ve savunma yapılamaz.

Ekleme-çıkarma yapılan tezler ilk savunma sonunda jüriden ‘’tez düzeltmesi’’ almak durumundadır.

Çalışması tamamlanan ve formatı enstitü tarafından onaylanan tezlerin onaylı kopyaları üst yazı ile jüri üyelerine belirtilen tarihlerde iletilmek durumundadır.

Tez savunmasının takvimde gösterilen tarih aralığında yapılmasını sağlamak danışmanın ve tez öğrencisinin ortak sorumluluğundadır.

Takvimdeki savunma dönemi içerisinde danışman, öğrenci ve jüri üyelerine uygun olan ve belirlenen tarihi enstitüye bildirilmelidir.

Savunma sonunda başarılı olan öğrenci enstitü tarafından onaylanmış tez kopyasının ciltli halini gerekli belgeler ile birlikte son teslim tarihinden önce ulaştırmadığı takdirde mezun olamaz. Tez danışmanı not giriş döneminde ders notunu başarılı olarak girmediği takdirde öğrenci belgeleri ve çalışmasını zamanında teslim etmesi durumunda yine mezun olamaz.

Tez düzeltmesi alan öğrencilerin tezleri için düzeltme döneminde tüm aşamalar tekrarlamak durumundadır(Danışman onayı, intihal raporu, format kontrolü, savunma gibi).

8-23 Eylül 2017 Pazartesi  - Cumartesi  

Lisansüstü programlarındaki proje, tez ve seminer alma aşamasına gelmiş öğrencilerin internet üzerinden  proje, tez ve seminer kayıtlarını yaptırmaları. Normal kayıt süresinde proje, tez ve seminer kaydı yapmayan öğrenciler EKLE-SİL haftasında veya sonrası kayıt yaptıramazlar.

02 - 07 Ekim 2017 Pazartesi-Cumartesi

Tüm lisansüstü öğrenciler için Ders Ekleme -  Bırakma haftası. 
Normal kayıt döneminde hiçbir ders kayıt işlemi yapmayan öğrenciler ekle-sil döneminde ders kaydı yaptıramazlar, bu öğrenciler için sistem kapalı olacaktır. O nedenle mali işlemlerinizi hallederek normal ders kayıt döneminde mutlaka ders kaydınızı yaptırmanız gerekir. Bu tarihten sonra bırakılan dersler dersten çekilme kapsamına girer. (Başlangıçta Pazartesi günü Sistem saat 11.00 açılır, kapanışta Cumartesi günü 21.00 sistem kapanır). 

4-15 Aralık 2017 Pazartesi-Cuma 

Yüksek lisans ve doktora tezlerinin format kontrolü için Enstitüye teslim tarih aralığı. Bu tarihten sonra teslim edilen yüksek lisans ve doktora tezleri işleme alınmaz ve aday sınava giremez.

15 Aralık  2017 Cuma

Yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları yaptıran danışmanların proje, tez savunma sınav jürilerinin kurulması (tez jüri öneri  formu)  için tez, öğrenci  adları ve programları  ile birlikte sınavda görev almasını önerdikleri jüri üyelerinin adlarını yazılı olarak ilgili  enstitüye bildirmelerinin son günü.

22 Aralık 2017 Cuma

Yüksek lisans ve doktora tez savunma sınav jürilerinin kurulması  bildirimi yapılan öğrenciler  için tez jürilerinin ilgili enstitü tarafından yönetmeliklere uygun şekilde kurulmasının ve jürilere dağıtılacak tez  yazılı formunun yeter sayıda tesliminin son günü.  

06 - 14 Ocak 2018 Cumartesi-Pazar

2017-2018 Akademik yılı Güz yarıyılında açılan lisansüstü derslerin yarıyıl sonu sınavları (final). (Yüksek lisans tez savunmaları final haftası sonuna kadar tamamlanmalıdır.)

17 Ocak 2018 Çarşamba

Güz yarıyılı sonu (final), yüksek lisans tezi  ve proje notlarının sisteme son giriş tarihi (saat 18.00'e kadar). Mazeret sınavlarının planlanması için tüm notların belirtilen tarih ve saatte girişinin tamamlanması gerekmektedir.

19 Şubat 2018  Pazartesi

Yüksek lisans tez sınavında başarılı olan öğrencilerin  yazım kurallarına uygun  tezin istenen sayıda basılı ve dijital kopyasını enstitüye teslim etmesi için son gün.

2017-2018 Güz Dönemi Tez Savunmasına Girecek ve Proje Sunumunu Tamamlayacak Öğrencilerinin Dikkatine

2017-2018 Güz Döneminde Proje dersini üzerine almış öğrencilerin tamamlanan çalışmalarının içeriği ile birlikte formatının kontrolü de proje danışmanları tarafından yapılmaktadır. Format olarak uygun ve içerik açısından başarılı bulunan projeler gerekli dokümanlarla birlikte belirtilen tarihe kadar program koordinatörüne teslim edilmelidir. Başarısız olan ve ya projesini teslim etmeyen öğrenciler için yalnızca değerlendirme formu düzenlenip iletilmesi yeterlidir. Proje not girişleri not giriş haftası içerisinde program koordinatörleri tarafından yapılacaktır.

Güz Dönemi Proje Takvimi

18 - 23 Eylül 2017 Pazartesi  - Cumartesi  

Lisansüstü programlarındaki proje, tez ve seminer alma aşamasına gelmiş öğrencilerin internet üzerinden  proje, tez ve seminer kayıtlarını yaptırmaları. Normal kayıt süresinde proje, tez ve seminer kaydı yapmayan öğrenciler EKLE-SİL haftasında veya sonrası kayıt yaptıramazlar.

02 - 07 Ekim 2017 Pazartesi - Cumartesi

Tüm lisansüstü öğrenciler için Ders Ekleme -  Bırakma haftası. 
Normal kayıt döneminde hiçbir ders kayıt işlemi yapmayan öğrenciler ekle-sil döneminde ders kaydı yaptıramazlar, bu öğrenciler için sistem kapalı olacaktır. O nedenle mali işlemlerinizi hallederek normal ders kayıt döneminde mutlaka ders kaydınızı yaptırmanız gerekir. Bu tarihten sonra bırakılan dersler dersten çekilme kapsamına girer (Başlangıçta Pazartesi günü Sistem saat 11.00 açılır, kapanışta Cumartesi günü 21:00 sistem kapanır). 

6 Ocak 2018 Cumartesi

Tamamlanan proje çalışmalarının proje danışmanına teslimi için son gün.

13 Ocak 2018 Cumartesi

Değerlendirilen ve notu verilen projenin intihal raporunun, bir adet CD'sinin ve proje değerlendirme formunun formatına uygun olarak program koordinatörüne teslimi için son gün.

17 Ocak 2018 Çarşamba

Güz yarıyılı sonu (final), yüksek lisans tezi  ve proje notlarının sisteme son giriş tarihi (saat 18.00'e kadar). Mazeret sınavlarının planlanması için tüm notların belirtilen tarih ve saatte girişinin tamamlanması gerekmektedir.

2017-2018 Güz Dönemi Proje Öğrencileri ve İlgili Danışmanların Dikkatine

2017-2018 Güz Döneminde Proje dersini üzerine almış öğrencilerin tamamlanan çalışmalarının içeriği ile birlikte formatının kontrolü de proje danışmanları tarafından yapılmaktadır. Format olarak uygun ve içerik açısından başarılı bulunan projeler gerekli dokümanlarla birlikte belirtilen tarihe kadar program koordinatörüne teslim edilmelidir. Başarısız olan ve ya projesini teslim etmeyen öğrenciler için yalnızca değerlendirme formu düzenlenip iletilmesi yeterlidir. Proje not girişleri not giriş haftası içerisinde program koordinatörleri tarafından yapılacaktır.

20 Eylül 2017 Çarşamba –26 Eylül 2017 Salı

İnternet üzerinden lisansüstü öğrencilerinin ders kayıtları. Kayıt süresinde ders kaydı yaptırmayan öğrenciler EKLE-SİL döneminde kayıt işlemi yapamazlar. Sistem kendilerine kapalıdır. (Başlangıçta Pazartesi günü Sistem saat 11.00 açılır, kapanışta Cumartesi günü 17.00 sistem kapanır) 

6 Ocak  2018 

Cumartesi

Proje çalışmalarının tamamlanması ve format kontrolü ve değerlendirmelerinin tamamlanması için basılı ve dijital birer örneğinin proje danışmanına teslim edilmesi için son gün.

13 Ocak 2018 Cumartesi

Değerlendirmesi tamamlanan projenin proje değerlendirme formu ile birlikte ilgili program koordinatörüne iletilmesi için son gün.(başarısız/tamamlanmayan projeler de dahil olmak üzere)

17 Ocak 2018 Çarşamba 

Güz yarıyılı sonu notlarının son giriş tarihi, saat 18.00 kadar. YAZ OKULU İÇİN NOT GİRİŞ İŞLEMLERİ MUTLAKA TAMAMLANMALIDIR.

Mezuniyet için yapmanız gerekenler;

  1. Tez çalışmanızı, Tez Danışmanınızın önerileri doğrultusunda tamamlayarak, danışmanınıza teslim etmek,
  2. Tez çalışmanızın format kontrolünü yaptırmak,
  3. Tezinizin sunumunu jüri önünde yapmak,
  4. Format kontrolü tamamlanmış ve sunumu başarı ile tamamlanmış tezlerin imzalanmış, onaylanmış kopyalarını ciltletmiş olarak, Turnitin Raporu ile birlikte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim etmek.

Tez Teslimi’nde Dikkat Edilecek Hususlar;

  1. 1 Adet Ciltli Tez (Tezin jüri tarafından onaylandığı tarih ve imzalar tez içindeki onay formunda mutlaka bulunmalı)
  2. Tez  Veri  Giriş Formu: Formu doldurduktan sonra kayıt ediniz ve 3 adet çıktı alarak imzalayınız.  (Formu doldurmak için https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/yeniUyelik.jsp adresinden üye olunması gerekmektedir.)
  3. 2 Adet CD (CD’de bulunması gerekenler; PDF formatında tezin tamamı ve Abstract ve Özet),
  4. CD’lerdeki dosyaları YÖK veri giriş formunda verilen referans numarası ile kaydetmeli, CD’lerin üzerine referans numaranızı, adınızı ve soyadınızı yazmalısınız.
  5. Tez sınav jürisi tutanağı Enstitü Müdürlüğü’ne tez danışmanı tarafından teslim edilecektir.

Önemli

Tez Savunmasında Tez Savunma Tutanak Formu’nun yanınızda olması gerekir. Tutanak, Tez  Jürisine imzalatıldıktan sonra Danışmana, Program Koordinatörüne ve en son Enstitü Müdürü’ne imzalatılıp Enstitü Sekreterliğine teslim etmeniz gerekmektedir. Islak imzalı olarak alacağınız iki Onay Formu örneğinin bir tanesi tez içinde belirlenen sayfaya eklenecek diğer örneği haricen diğer evraklar ile birlikte enstitüye teslim edilecektir.

Format Kontrolü için basılan tezin üzerinde mutlaka tez danışmanının “Tezi okudum, Format kontrolü için uygundur.” yazısı, imzası ve tarihi olmalıdır.

Tez 2 dersini tekrar almanız durumunda ders ücreti ödemeniz gerekmektedir. Bu tutar bursunuz var ise burs oranınıza ve giriş yılınıza göre Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından hesaplanmaktadır.

Bu içerik 25/10/2017 tarihinde güncellenmiştir.

BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Bu kategoride başka haber bulunmamakta!..