Psikoloji

Psikoloji, insan davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin incelendiği bir bilim dalıdır. Bilimsel araştırmaya büyük önem verilen bu bilim dalında elde edilen bilgiler; insanı anlamak, günlük yaşantımızın çeşitli alanlarında karşılaştığımız insana dair olgular ve problemleri kavramak, yaşam kalitemizi artırmak ve karmaşık problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için kullanılır.

Psikolojinin çeşitli alt dallarında (Klinik Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Deneysel Psikoloji, Nöropsikoloji, Adli Psikoloji, Sağlık Psikolojisi, Endüstri-Örgüt Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Spor Psikolojisi ve Eğitim Psikolojisi gibi) uzmanlaşmak isteyen öğrenciler, önce temel psikoloji eğitimi alırlar.  Bu eğitim esnasında araştırma yöntemleri, istatistik gibi temel derslerin yanı sıra psikolojinin temel çalışma alanlarının tanıtıldığı zorunlu dersler ve çeşitli seçmeli dersler verilmektedir.

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, bir Beyin ve Biliş Araştırmaları Laboratuvarı ve Renk Araştırmaları Laboratuvarı vardır. Psikoloji bölümü "Sosyal Psikoloji" alanında isteyen öğrencelere yandal program olanağı sağlamaktadır. Ayrıca üniversitemizde, Sosyal Bilimler Enstitütsü bünyesinde bir Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı da mevcuttur.

Psikoloji mezunları gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra psikolojik danışmanlık ve terapi veren çeşitli özel ve kamuya ait kurum ve kuruluşlarda, hastaneler ve danışma merkezlerinde; çeşitli eğitim kurumlarında ve özel şirket birimlerinde; personel seçimi, yerleştirilmesi, değerlendirilmesi, eğitimi, personel ve kamu iletişimi gibi alanlarda çalışabilirler. Reklam, halkla ilişkiler, satış ve pazarlama, medya, pazar araştırmaları ve benzeri hizmet sektöründeki çeşitli alanlarda görev alabilirler. Kreşler, anaokulları, yuvalar ve okullar, rehabilitasyon merkezleri, araştırma kurumları ve belirli bakanlıkların idari ve araştırma kadroları (örneğin, Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Bölümü, Adalet Bakanlığı, vb.) psikoloji mezunlarını çeşitli pozisyonlarda istihdam etmektedir.

Psikoloji, çağdaş dünyanın gitgide daha çok gereksinim duyduğu bir bilim dalı ve bu bilim dalının kazandırdığı bir insan tanıma sanatıdır. İnsanı tanımaya kendimizden başlamak ise en güzelidir. Bu gözde mesleğe adım atmak için Psikoloji Bölümü’nü seçebilirsiniz.

Bu içerik 21/10/2014 tarihinde güncellenmiştir.