Çift Anadal

Çift Anadal Programının amacı, kendi bölümlerinin lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Çift Anadal Programı, ilgili bölümün ve Fakülte Kurulu'nun önerisi ve Üniversite Senatosu'nun onayı ile açılır. İlgili bölüm her akademik yılın başlamasından en az 30 gün önce kontenjanları belirterek Çift Anadal Programını duyurur.

  • 2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi Çift Anadal Kontenjanları için tıklayınız
  • 2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi Çift Anadal Değerlendirme Takvimi için tıklayınız
  • Çift Anadal Yönergesi için tıklayınız
  • Çift AnadalBaşvuru Formu için tıklayınız

Bu içerik 19/01/2015 tarihinde güncellenmiştir.