Çift Anadal

Çift Anadal Programının amacı, kendi bölümlerinin lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Çift Anadal Programı, ilgili bölümün ve Fakülte Kurulu'nun önerisi ve Üniversite Senatosu'nun onayı ile açılır. İlgili bölüm her akademik yılın başlamasından en az 30 gün önce kontenjanları belirterek Çift Anadal Programını duyurur.

  • 2015-2016 Akademik Yılı Bahar Dönemi Çift Anadal Kontenjanları için tıklayınız
  • 2015-2016 Akademik Yılı Bahar Çift Anadal Değerlendirme Takvimi için tıklayınız
  • Çift Anadal Yönergesi için tıklayınız
  • Çift Anadal Başvuru Formu için tıklayınız
Bu içerik 28/12/2015 tarihinde güncellenmiştir.