Bahçeşehir Üniversitesi 2015 - 2016 Akademik Yılı Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretimi Akademik Takvimi

Bu akademik takvim günün koşulları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Doğacak şartlara göre akademik takvimde değişiklik yapmak, sınavları ertelemek Üniversite yönetiminin ve Senatosunun yetkisindedir. Bu değişiklikten dolayı hiçbir öğrenci, öğretim elemanı veya görevli herhangi bir hak iddasında bulunamaz.

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI

13 Nisan - 24 Ağustos 2015 Pazartesi-Pazartesi

Uluslararası Önlisans ve Lisans öğrencilerinin 2015-2016 akademik yılı Güz dönemi kabul ve kayıt işlemleri. Müracaat, kabul ve mali işlemlerin 24 Ağustos 2015 Pazartesi günü tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu öğrenciler 25 Ağustos 2015 tarihinde yapılacak İngilizce seviye belirleme sınavına girmeleri gerekir.

05 Haziran 2015 Cuma

2015-2016 Güz Yarıyılında açılacak derslerin detaylı listesinin Akademik Planlama Direktörlüğüne iletilmesi.

03-21 Ağustos 2015 Pazartesi-Cuma

Önlisans ve Lisans programları için yatay geçiş, çift anadal, yandal ve özel öğrenci başvurularının yapılması.

03-07 Ağustos 2015 Pazartesi-Cuma

Önlisans ve lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin kayıtları.

17-21 Ağustos 2015 Pazartesi-Cuma

ÖSYM'ye ek yerleştirme için başvuru süresi.

20 Ağustos 2015 Perşembe

Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu ve tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu  Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır.

25 Ağustos 2015 Salı

İNGİLİZCE SEVİYE BELİRLEME SINAVI (Tüm yeni kayıt TC vatandaşı ve uluslararası öğrenciler öğrenciler için). Sınav saat 09:00'da Beşiktaşve Şişli yerleşkelerinde yapılacaktır.

26 Ağustos 2015 Çarşamba

Önlisans ve Lisans programları için yatay geçiş, çift anadal, yandal ve özel öğrenci başvuru evraklarının değerlendirmek üzere ilgili birimlere ÖİDB tarafından yollanması.

26 Ağustos-2 Eylül 2015 Çarşamba-Çarşamba

Önlisans ve Lisans programları için yatay geçiş, çift anadal, yandal ve özel öğrenci başvurularının ilgili birimler tarafından değerlendirilmesi ve ÖİDB.'na sonuçların bildirilmesi. Bu işlemin öğrenci ders kayıtları ve İngilizce Seviye Belirleme Sınavı için acilen yapılması gerekmektedir.

26 Ağustos 2015 Çarşamba

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı Sonuçlarının İnternetten ilanı

27 Ağustos 2015 Perşembe

İngilizce Yeterlik Sınavı (İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler ve önceki akademik yıl(lar)da Hazırlık Programı okumuş ve başarısız olmuş öğrenciler için) Yazılı Sınav: 09:00 ; Sözlü Sınav: 13:30;  Sınav Yeri:Şişli Kampüsü

28 Ağustos 2015 Cuma

İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçlarının İnternetten ilanı.

31 Ağustos-04 Eylül 2015 Pazartesi-Cuma

Üniversiteye yeni kaydolan öğrencilere Kurumsal İletişim Direktörlüğü ve öğrencinin kaydolduğu birim tarafından Üniversitenin tanıtılması.

31 Ağustos-04 Eylül 2015 Pazartesi-Cuma

Önlisans ve Lisans programlarına ÖSYM tarafından ek yerleştirme ile yerleştirilen öğrencilerin üniversiteye kayıtları.

01 Eylül 2015 Salı

Birimlerden alınan önlisans, lisans yatay geçiş ve özel öğrenci başvurularının ÖİDB.'nca acilen ilgili öğrencilere ilan, internet ve SMS yolu ile bildirilmesi. Bu öğrenciler ders kayıt süresine kadar intibak işlemlerini ve ders kayıt işlemlerini tamamlamalıdırlar. Bu öğrencilerden yeterlik belgesi bulunmayanlar, 05 Eylül 2015 Cumartesi günü yapılacak İngilizce seviye belirleme sınavına ve 7 Eylül 2015 Pazartesi günü yapılacak Türkçe sınavına girmelidirler ve derskayıtlarını 12 Eylül 2015'e kadar tamamlamalıdır.

02 Eylül 2015 Çarşamba

Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu ve tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır.

05 Eylül 2015 Cumartesi

İNGİLİZCE SEVİYE BELİRLEME SINAVI (Ek kontenjan ve Yatay geçiş öğrencileri için). Sınav saat 09:00'da Şişli yerleşkesinde yapılacaktır.

06 Eylül 2015 Pazar

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı sonuçlarının internetten ilanı (Ek kontenjan ve Yatay geçiş öğrencileri için)

07 Eylül 2015 Pazartesi

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (Ek kontenjan ve Yatay geçiş öğrencileri için).
Sınav saat 09:00'da Şişli yerleşkesinde yapılacaktır.

07- 12 Eylül 2015 Pazartesi- Cumartesi

Önlisans ve lisans programlarındaki öğrencilerin (Uluslararası, Erasmus ve wold exchange öğrenciler dahil) internet üzerinden ders kayıtlarının yaptırmaları. Birinci sınıfa yeni kaydolan öğrencilerin ders kayıtları Öğrenci İşletim Sistemi (OIS) tarafından yapılacaktır. Bu dönemde hiç kayıt yaptırmamış öğrenci EKLE-SİL işlemleri sırasında ders kaydı ile ilgili herhangi bir işlem yapamaz.Yatay ve dikey geçiş yapan öğrencilerin işlemlerinin acilen yapılması ve bu öğrencilerin tüm derslerini sistemden kendileri ataması gerekmektedir.

08 Eylül 2015 Salı

İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçlarının internetten ilanı (Ek kontenjan ve Yatay geçiş öğrencileri için).

09 Eylül 2015 Çarşamba

Tüm önlisans ve lisans öğrencileri için derslerin başlaması. 

09 Eylül 2015 Çarşamba

İngilizce yeterlilik sınavında (Proficiency) başarılı olan ve birinci sınıfa yeni kaydolan  öğrencilerinin ders kayıtlarının Öğrenci İşletim Sistemi (OIS) tarafından yapılması. Birinci sınıflar hariç yatay ve dikey geçiş, uluslararası ve bütün diğer öğrenciler internet üzerinden kendi kayıtlarını kendileri yapacaktır.

14 Eylül 2015 Pazartesi

2015-2016 akademik yıla başlama töreninin saat 18:00'te D - Teras Salonunda yapılması.

14-18 Eylül 2015 Pazartesi-Cuma

07-12 Eylül 2015 Normal kayıt döneminde ciddi gerekçe ile ders kaydı yaptıramayan öğrencilerin gerekçe dökümanlarınıda ekleyerek kendi birimine başvurmaları. Gerekçesi ciddi bulunarak kabul edilenlerin evraklarının Rektörlüğe gönderilmesi. Rektörlükçe de uygun bulunanların evrakları Mali İşler ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarına ders kayıt işlemlerinin yapılması için yollanır. Gerekçesi kabul edilen öğrencilerin mali sorumluklarını yerine getirmeleri koşulu ile sistemi açılır ve öğrenci ekle-sil döneminde internet üzerinden ders kaydını yapmakla sorumludur. Kayıt ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ders kaydını yaptırmayan öğrenci o yarıyıl ders kaydı yaptırmamış olur.

14 Eylül 2015 Pazartesi

Bahar döneminde Erasmus ve World Exchange programı ile gidecek öğrencilerin İngilizce Yeterlik Sınavı. YER VE ZAMAN İLAN EDİLECEK

19-20 Eylül 2015 Cumartesi-Pazar

Öğretime yeni başlayan (ilk defa programa kaydolan) öğrencilere temel derslerden MUAFİYET sınavlarının verilmesi ve notlarının ÖİDB.'na bildirilmesi. Bu konu ile ilgili duyuru ilgili birimlerce öğrencilere yapılacaktır. Genel Eğitim Birimi Uluslararsı öğrencilerin almakta olduğu TLL1005-1006 derslerinin muafiyet sınavlarının organizasyonundan ve yapılmasından sorumludur.

23-27 Eylül 2015 Çarşamba - Pazar

Kurban Bayramı (Arefe: 23 Eylül Çarşamba öğleden sonra resmi tatil, Bayram: 4,5 gün). 21-27 Eylül 2015 tarihlerini kapsayan hafta ders programlanmamıştır.

28 Eylül-2 Ekim 2015 Pazartesi-Cuma

Tüm önlisans ve lisans öğrencileri için Ders Ekleme - Bırakma haftası (EKLE-SİL haftası). Normal kayıt döneminde hiçbir ders kayıt işlemi yapmayan öğrenciler ekle-sil döneminde ders kaydı yaptıramazlar. Bu öğrenciler için Öğrenci İletişim Sistemi (OIS) kapalı olacaktır. Bu nedenle mali işlerinizi 28 Ağustos 2015 Cuma gününe kadar hallederek normal ders kayıt döneminde mutlaka ders kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir.

30 Eylül 2015 Çarşamba

Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu ve tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir.Duyuru  Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu  Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır.

30 Eylül 2015 Çarşamba

Herhangi bir yolla ders kaydı yaptırmış öğrencilerin mali sorumluluklarını yerine getirmesi için son gün. Mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin kaydoldukları dersler üzerlerinden silinir ve bu durumdaki öğrencilere o dönem için ders kaydı yaptırmadı işlemi yapılır. Gerek sistem tarafından atansın, gerekse öğrencinin kendi tarafından kaydı yapılsın bu tarihte herhangi bir nedenle üzerinden düşürülmeyen derslerden öğrenci sorumludur.

30 Eylül 2015 Çarşamba

Yeterli öğrenci kaydolmayan seçmeli derslerin kapatılması (saat 18:00) ve bu derslere kaydolan önlisans ve lisans öğrencilerinin 02 Ekim 2015 tarihi saat 17:00'ye kadar internet üzerinden kendilerinin başka dersler seçmeleri gerekir. Bu tarihten sonra seçmeli ders seçimi ve kaydı yapılmayacaktır. Üzerinden ders düşen öğrencilere SMS üzerinden derslerinin düşürüldüğü hakkında bilgi verilecektir ama 01 Ekim 2015 Perşembe günü sisteme bakarak düşürülen dersleri takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Yeterli öğrencisi olmayan derslerden açık kalması istenen seçmeli dersler öğretim elemanının ders yüküne sayılmaz.

09 Ekim 2015 Cuma

Güz yarıyılı için arasınav tarihlerinin programlanarak Dekanlıklar veya ilgili birimlerce ilan edilmesi için son gün.

28 - 29 - 30 Ekim  2015 Çarşamba-Perşembe- Cuma

Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe günü resmi tatil), Çarşamba, Perşembe, Cuma (30 Ekim) günleri ders programlanmamıştır.

06 Kasım 2015 Cuma

Yarıyıl/yıl sonu sınavlarının hangi şekilde yapılacağı kararının Fakülte/Yüksekokul kurullarında karara bağlanarak Akademik Planlama Direktörlüğüne bildirilmesi.

10 Kasım 2015 Salı

Atatürk'ü anma günü.

13 Kasım 2015 Cuma

Bahar yarıyılında açılacak tüm derslerin detaylı listelerinin hazırlanarak Akademik Planlama Direktörlüğüne iletilmesi, bölüm başkanlıklarınca Bölüm seçmeli, bölümdışı seçmeli ve seçmeli ders havuzlarının güncellenmesi için son gün.

27 Kasım 2015 Cuma

Güz yarıyılında almakta olduğunuz bir dersten not almadan çekilmenin (W) son günü. Bu dersi programınızda açıldığı ilk dönemde almak mecburiyetindesiniz.

09 Aralık 2015 Çarşamba

2015-2016 Güz yarıyılı sonu sınav programının öğretim elemanlarına ilan edilmesi için son gün ve varsa 15 Aralık 2015 Salı tarihine kadar düzeltmelerin yapılması.

14-19 Aralık 2015 Pazartesi-Cumartesi

Erasmus, world exchange veya başka yolla üniversiteye gelen ve aynı programlar çerçevesinde yurtışına gidecek önlisans ve lisans öğrencileri için erken final verilmesi. Bu sınavları alacak öğrencilerin gidişleri kesinleşmiş olup kurumlarından bir belge ile ispatlanması gerekmektedir. Her yurt dışına gidecek öğrenciye bu sınav verilmez. Sadece eğitim tarihlerindeki çakışmalar nedeni ile bu sınav verilir. Bu konuda bir liste Uluslararası Ofis Direktörlüğü (UOD) tarafından ilgili birimlere gönderilmek üzere en geç 01 Aralık 2015 Pazartesi gününe kadar Rektörlüğe iletilmesi gereklidir. Birimlere iletilen öğrenci listesindeki öğrencilere bölümce planlanan sınav günü bildirilir. Bu öğrenciler bütünleme sınavı almak isterlerse normal akademik takvimde ilan edilen tarihteki bütünleme sınavlarına girebilir. Ayrıca bütünleme sınavı verilmez ve planlanmaz. Erken final hakkı verilen öğrencilerin tüm final sınavlarını erken
final döneminde alması gerekir. Normal final döneminde sınavlara giremez.

16 Aralık 2015 Çarşamba

2015-2016 Güz dönemi final sınavları programının öğrencilere ilan edilmesi.

25 Aralık 2015 Cuma

Önlisans ve Lisans derslerin son günü.

25 Aralık 2015 Cuma

Önlisans ve Lisans öğrencilerinden mali problemleri olanların bu problemlerini çözmeleri için son tarih. Mali problemlerini çözemeyen öğrenciler, yarıyıl sonu (final) sınavlarından sonra ders başarı durumunu göremez ve bu nedenle bütünleme sınavlarına giremezler.

28-30 Aralık 2015 Pazartesi-Çarşamba

Mezuniyet bitirme projesi, staj gibi dersleri alan öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve notunun verilmesi dönemi.

01 Ocak 2016 Cuma

01 Ocak 2016 Yılbaşı Tatili

02-16 Ocak 2016 Cumartesi-Cumartesi

Önlisans ve Lisans programları için dönem sonu sınavları. Yarıyıl sonu (final) sınavının hiçbir koşul altında mazeret sınavı yoktur.

06 Ocak 2016 Çarşamba

İngilizce Hazırlık Okuluna devam eden öğrencilerin İngilizce yeterlilik sınavlarının (Proficiency) yapılması. Bu sınavlar saat 09:00'da Şişli Kampüsünde yapılacaktır.

7 Ocak 2016 Perşembe

Türkçe Hazırlık okuyacak uluslararası öğrenciler için Türkçe Yeterlik Sınavı. Bu sınav 09:00'da Şişli Kampüsünde yapılacaktır.

8 Ocak 2016 Cuma

Türkçe Yeterlilik sınavı sonuçlarının açıklanması.

08 Ocak 2016 Cuma

İngilizce Hazırlık Okuluna devam eden ve İngilizce yeterlilik sınavında (Proficiency) başarılı olan öğrencilerin ilanı ve listelerinin ÖİDB'na bildirilmesi.

19 Ocak 2016 Salı

Güz yarıyılı sonu (final) notlarının son giriş tarihi (saat 18:00'e kadar). Bütünleme sınavlarının planlanması için tüm notların belirtilen tarih ve saatte girişinin tamamlanması gerekmektedir.

21 Ocak 2016 Perşembe

Güz yarıyıl sonu (final) notlarının ilanı (saat 15:00'te).

22 Ocak 2016 Cuma 

Tüm öğrenciler için 2015-2016 akademik yılı Bahar yarıyılı öğrenim ücreti ödemelerini tamamlaması için son günü. Kayıt döneminden önce mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilere ders kaydı için Öğrenci İşletim Sistemi açılmaz ve normal ders kaydı süresince bu öğrenciler ders kaydı yaptıramazlar.

22 Ocak 2016 Cuma

Tıp Fakültesi Güz Dönemi için derslerin son günü.

23-30 Ocak 2016 Cumartesi-Cumartesi

2015-2016 Akademik yılı Güz yarıyılında açılan Önlisans ve Lisans derslerinin bütünleme sınavları. Bütünleme sınavının hiçbir koşul altında mazeret sınavı yoktur.

23 Ocak - 02 Şubat 2016 Cumartesi-Salı

Bütünleme notlarının girişi. Bütünleme sınavı süresince not girişi için OIS sistemi açık olacak ve öğrenciler notlarını öğretim elemanı OIS'e girdikten hemen sonra görebilecek (Son not giriş tarihi 02 Şubat 2016 saat 18:00). Notların bekletilmeden girilmesi ders kayıtlarında kolaylık sağlayacaktır. ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

2015-2016 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI

04 Ocak - 02 Şubat 2016 Pazartesi-Salı

Önlisans ve Lisans programları için yatay geçiş, çift anadal, yandal ve özel öğrenci başvurularının yapılması.

22 Ocak 2016 Cuma 

Tüm öğrenciler için mali sorumlulukların yerine getirilmesinin son günü. Kayıt döneminden önce mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin ders kaydı için OIS sistemi açılmaz ve normal ders kaydı süresince bu öğrenciler ders kaydı yaptıramazlar.

01-06 Şubat 2016 Pazartesi-Cumartesi

Önlisans ve lisans programlarındaki öğrencilerin (Uluslararası, Erasmus ve world exchange öğrenciler dahil) internet üzerinden ders kayıtlarının yaptırmaları. Birinci sınıfa yeni kaydolan öğrencilerin (Irreguler öğrenciler) bazı derslerinin kayıtları  OIS tarafından bazıları ise kendisi tarafından internetten  üzerinden yapılacaktır. Bu dönemde hiç kayıt yaptırmamış öğrenci EKLE-SİL işlemleri sırasında ders kaydı ile ilgili herhangi bir işlem yapamaz.

02 Şubat 2016 Salı

Önlisans programları için yatay geçiş, çift anadal, yandal ve özel öğrenci başvuru evraklarının değerlendirmek üzere ilgili birimlere ÖİDB tarafından yollanması.

03-04 Şubat 2016 Çarşamba-Perşembe

Önlisans ve Lisans öğrencilerinden 2015-2016 Güz yarıyılı sonunda mezuniyet aşamasında olanların yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavları için başvurularını yapması. Bu öğrenciler bahar yarıyılı derslerine kayıt yaptırabilirler. EK sınavda başarılı olmaları durumunda kaydolduları dersten çekilebilir ve ücretini geri alabilirler.

04 Şubat 2016 Perşembe

Saat 17:00 kadar Önlisans ve Lisans programları için yatay geçiş, çift anadal, yandal ve özel öğrenci başvurularının ilgili birimler tarafından değerlendirilmesi ve ÖİDB.'na sonuçların bildirilmesi ve listelerin ilan edilmesi.

05 Şubat 2016 Cuma

Önlisans programları için yatay geçiş, çift anadal, yandal ve özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrencilerin ders kayıtlarının yapılması. İntibak ve ders kayıt işlemleri en geç Ekle -Sil dönemine kadar tamamlanmalıdır. Öğrenciler normal kayıt döneminde en az bir derse kayıt yaptırarak EKLE-SİL döneminde OIS sistemine girme hakkı kazanmalıdır.

08-12 Şubat 2016 Pazartesi-Cuma

01-06 Şubat 2016 Normal kayıt döneminde ciddi gerekçe ile ders kaydı yaptıramayan öğrencilerin gerekçe dökümanlarınıda ekleyerek kendi birimine başvurmaları. Gerekçesi ciddi bulunarak kabul edilenlerin evraklarının Rektörlüğe gönderilmesi. Rektörlükçe de uygun bulunanların evrakları Mali İşler ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarına ders kayıt işlemlerinin yapılması için yollanır. Gerekçesi kabul edilen öğrencilerin mali sorumluklarını yerine getirmeleri koşulu ile sistemi açılır ve öğrenci ekle-sil döneminde internet üzerinden ders kaydını yapmakla sorumludur. Kayıt ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ders kaydını yaptırmayan öğrenci  o yarıyıl ders kaydı yaptırmamış olur.

08 Şubat 2016 Pazartesi

Bahar yarıyılı derslerinin başlaması..Tıp Fakültesi dahil.

09 Şubat 2016 Salı

Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerden yeterlik belgesi bulunmayanların, saat 09:00'da ŞİŞLİ yerleşkesinde yapılacak İngilizce sınavına alınması, sonuçların ilan edilerek ÖİDB'na bildirilmesi ve kabul edilen öğrencilerin listesinin açıklanması. Bu öğrenciler için ders kayıtları aynı hafta 11-12 Şubat 2015 günlerinde yapılacaktır.

09-11 Şubat 2016 Salı-Perşembe

Önlisans ve Lisans öğrencilerinden mezuniyet aşamasında olanların yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavlarının yapılması. Planlama ilgili birimlerce yapılacak ve başvuran öğrencilere duyurulacaktır.

13-14 Şubat 2016 Cumartesi-Pazar

Öğretime yeni başlayan (ilk defa programa kaydolan) öğrencilere temel derslerden MUAFİYET sınavlarının verilmesi ve notlarının ÖİDB.'na bildirilmesi. Bu konu ile ilgili duyuru ilgili birimlerce öğrencilere yapılacaktır. Genel Eğitim Birimi Uluslararsı öğrencilerin almakta olduğu TLL1005-1006 derslerinin muafiyet sınavlarının organizasyonundan ve yapılmasından sorumludur.

15-19 Şubat 2016 Pazartesi-Cuma

Tüm önlisans ve lisans öğrencileri için Ders Ekleme - Bırakma haftası (EKLE-SİL haftası). Normal kayıt döneminde hiçbir ders kayıt işlemi yapmayan öğrenciler ekle-sil döneminde ders kaydı yaptıramazlar. Bu öğrenciler için OIS sistemi kapalı olacaktır. Bu nedenle mali işlerinizi hallederek normal ders kayıt döneminde mutlaka ders kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir.

17 Şubat 2016 Çarşamba

Yeterli öğrenci kaydolmayan seçmeli derslerin kapatılması (saat 18:00) ve bu derslere kaydolan önlisans ve lisans öğrencilerinin 19 Şubat 2016 tarihi saat 17:00'ye kadar internet üzerinden kendilerinin başka dersler seçmeleri gerekir. Bu tarihten sonra seçmeli ders seçimi ve kaydı yapılmayacaktır. Üzerinden ders düşen öğrencilere SMS üzerinden derslerinin düşürüldüğü hakkında bilgi verilecektir ama 18 Şubat 2016 Perşembe günü sisteme bakarak düşürülen dersleri takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Yeterli öğrencisi olmayan derslerden açık kalması istenen seçmeli dersler öğretim elemanının ders yüküne sayılmaz.

19 Şubat 2016 Cuma

Herhangi bir yolla ders kaydı yaptırmış öğrencilerin mali sorumluluklarını yerine getirmesi için son gün. Mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin kaydoldukları dersler üzerlerinden silinir ve bu durumdaki öğrencilere o dönem için ders kaydı yaptırmadı işlemi yapılır. Gerek sistem tarafından atansın, gerekse öğrencinin kendi tarafından kaydı yapılsın bu tarihte herhangi bir nedenle üzerinden düşürülmeyen derslerden öğrenci sorumludur.

26 Şubat 2016 Cuma

Bahar yarıyılı için arasınav tarihlerinin programlanarak Dekanlıklar veya ilgili birimlerce ilan edilmesi için son gün.

01 Mart 2016 Salı

2016-2017 Güz yarıyılında Erasmus veya World Exchange programı ile gidecek öğrencilerin İngilizce Yeterlilik sınavı.

15 Nisan 2016 Cuma

Bahar yarıyılında almakta olduğunuz bir dersten not almadan çekilmenin (W) son günü. Bu dersi programınızda açıldığı ilk dönemde almak mecburiyetindesiniz.

23 Nisan 2016 Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Cumartesi günü tam gün resmi tatil )

27 Nisan 2016 Çarşamba

2015-2016 Bahar dönemi final sınav programının öğretim elemanlarına ilan edilmesi için son gün ve varsa 3 Mayıs 2016 tarihine kadar düzeltmelerin yapılması ve Akademik Planlama Direktörlüğüne bildirilmesi.

01 Mayıs 2016 Pazar

Emek ve Dayanışma Günü (Pazar günü  tam gün resmi tatil)

02-06 Mayıs 2016 Pazartesi-Cuma

Erasmus, world exchange veya başka yolla üniversiteye gelen ve aynı programlar çerçevesinde yurtışına gidecek öğrenciler için erken final verilmesi. Bu sınavları alacak öğrencilerin gidişleri kesinleşmiş olup kurumlarından bir belge ile ispatlanması gerekmektedir. Her yurt dışına gidecek öğrenciye bu sınav verilmez. Sadece eğitim tarihlerindeki çakışmalar nedeni ile bu sınav verilir. Bu konuda bir liste Uluslararası Ofis Direktörlüğü (UOD) tarafından ilgili birimlere gönderilmek üzere en geç 21 Nisan 2016 Perşembe gününe kadar Rektörlüğe iletilmesi gereklidir. Bu öğrenciler bütünleme sınavı almak isterlerse normal akademik takvimde ilan edilen tarihteki bütünleme sınavlarına girebilir. Ayrıca bütünleme sınavı verilmez ve planlanmaz. Erken final hakkı verilen öğrencilerin tüm final sınavlarını erken final döneminde alması gerekir. Normal final döneminde sınavlara giremez.

04 Mayıs 2016 Çarşamba

2015-2016 Bahar dönemi final sınavları programının öğrencilere ilan edilmesi.

13 Mayıs 2016 Cuma

Önlisans ve Lisans programları için derslerin son günü. (Tıp Fakültesi öğrencilerinin öğretimi devam ediyor.)

16-18 Mayıs 2016 Pazartesi-Çarşamba

Mayıs Festivali (Mayfest)

16-18 Mayıs 2016 Pazartesi-Çarşamba

Bahar döneminde mezuniyet bitirme projesi, staj gibi dersleri alan öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve notunun verilmesi dönemi.

19 Mayıs 2016 Perşembe

Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Perşembe günü resmi tatil)

21 Mayıs - 04 Haziran 2016 Cumartesi-Cumartesi

Önlisans ve Lisans programları için Bahar Yarıyılı sonu sınavları.

27 Mayıs 2016 Cuma

2015-2016 Yaz dönemi açılacak derslerin planlanarak ilgili fakülte/yüksekokul tarafından Akademik planlamaya bildirilmesinin son günü.

31 Mayıs 2016 Salı

İngilizce Hazırlık Okuluna devam eden öğrencilerin İngilizce yeterlilik sınavlarının (Proficiency) yapılması. Bu sınavlar saat 09:00'da Şişli Kampüsünde yapılacaktır.

03 Haziran 2016 Cuma

2016-2017 Güz Yarıyılında açılacak derslerin detaylı listesinin Akademik Planlama Direktörlüğüne iletilmesi.

03 Haziran 2016 Cuma

İngilizce Hazırlık Okuluna devam eden ve İngilizce yeterlilik sınavında (Proficiency) başarılı olan öğrencilerin ilanı ve listelerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.

07 Haziran 2016 Salı

Bahar yarıyılı sonu (Final) notlarının son giriş tarihi (Saat 18:00'e kadar). Bütünleme sınavlarının planlanması için tüm notların belirtilen tarih ve saatte girişinin tamamlanması gerekmektedir.

09-Haziran-2016 Perşembe

Bahar yarıyıl sonu (Final) notlarının ilanı (Saat 15:00'te).

09-Haziran-2016 Perşembe

2015-2016 Yaz dönemi açılacak derslerin programının Akademik Planlama Direktörlüğüne tarafından öğrencilere ilanının son günü.

11-18 Haziran 2016 Cumartesi-Cumartesi

2015-2016 Akademik yılı Bahar yarıyılında açılan Önlisans ve Lisans derslerinin bütünleme sınavları. Bütünleme sınavının hiçbir koşul altında mazeret sınavı yoktur.

12 Haziran 2016 Pazar

Mezuniyet Töreni

13-21 Haziran 2016  Pazartesi-Salı

Bütünleme notlarının girişi. Bütünleme sınavı süresince not girişi için OIS sistemi açık olacak ve öğrenciler notlarını öğretim elemanı OIS'e girdikten hemen sonra görebilecek (Son not giriş tarihi 21 Haziran 2016 saat 18:00)

13-21 Haziran 2016 Pazartesi-Salı

2015 - 2016 Bahar yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan Önlisans ve Lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavları için başvurularını yapması. Bu öğrenciler yaz okulu derslerine kayıt yaptırabilirler. EK sınavda başarılı olmaları durumunda dersten çekilebilir ve ücretini geri alabilirler.

17 Haziran 2016 Cuma

Tıp Fakültesi derslerinin son günü

29-30 Haziran 2016 Çarşamba-Perşembe

2015 - 2016 Bahar yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan Önlisans ve Lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavlarının yapılması.

 2015-2016 AKADEMİK YILI YAZ OKULU

13-24 Haziran 2016 Pazartesi-Cuma

Yaz Okulu ders kayıtları

24 Haziran 2016 Cuma

2015-2016 Yaz dönemi ders alan öğrencilerin mali işlemlerini tamamlaması için son gün.  Herhangi bir yolla ders kaydı yaptırmış öğrencilerin mali sorumluluklarını yerine getirmesi için son gün. Mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin kaydoldukları dersler üzerlerinden silinir ve bu durumdaki öğrencilerin yaz okulu kaydı düşürülür. Yeterli öğrencisiolmayan yaz okulu kapatılır.

27 Haziran-01 Temmuz  2016 Pazartesi- Cuma

Tıp Fakültesi Final Haftası

27 Haziran - 19 Ağustos 2016 Pazartesi- Cuma

Önlisans ve Lisans öğrencileri için yaz okulu dönemi. Yaz okulu sonu sınavları son haftada yapılacaktır. Yaz dönemi için bütünleme sınavı yoktur.

04-07 Temmuz 2016 Pazartesi - Perşembe

Ramazan Bayramı 3.5 gün. 04-10 Temmuz haftası ders programlanmamıştır.

11-15 Temmuz 2015 Pazartesi- Cuma

Tıp Fakültesi bütünleme sınavları.

19 Temmuz 2016 Salı

İngilizce Hazırlık Okuluna devam eden öğrencilerin İngilizce yeterlilik sınavlarının (Proficiency) yapılması. Bu sınavlar saat 09:00'da Şişli Kampüsünde yapılacaktır.

21 Temmuz 2016 Perşembe

İngilizce Hazırlık Okuluna devam eden ve İngilizce yeterlilik sınavında (Proficiency) başarılı olan öğrencilerin ilanı ve listelerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.

22-24 Ağustos 2016 Pazartesi-Çarşamba

Yaz Okulunda mezuniyet bitirme projesi, staj gibi dersleri alan öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve notunun verilmesi dönemi.

23 Ağustos 2016 Salı

Yaz Okulunda alınan derslerin notlarının son giriş tarihi (Saat 18:00).

24-26 Ağustos 2016 Çarşamba - Cuma

2015 - 2016 Bahar yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan Önlisans ve Lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavları için başvurularını yapması.

24 Ağustos 2016 Çarşamba

Yaz Okulunda alınan derslerin notlarının ilanı (Saat 15:00).

07 -09 Eylül 2016 Çarşamba-Cuma

2015 - 2016 Bahar yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan Önlisans ve Lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavlarının yapılması ve notlarının Öğrenci işleri Daire Başkanlığına Dekanlıklarca iletilmesi.

Bu içerik 28/04/2016 tarihinde güncellenmiştir.