2015 - 2016 Akademik Yılı Bahar Dönemi Tez Takvimi

 Önemli Günler

Tezin Son Halinin Tez Danışmanı Ve Jüri Üyelerine Turnitin Raporu İle Mail Atılması:

13 Mayıs 2016

Tez Savunma

17 Mayıs - 24 Mayıs 2016

Tez Danışmanı Kontrolü

25 Mayıs - 26 Mayıs 2016

Format Kontrolü

27 Mayıs - 02 Haziran 2016

Tezin Son halinin Turnitin Raporu ile Enstitüye Teslimi

06 Haziran 2016

Tez Not Girişi Son Gün

07 Haziran 2016

ÖNEMLİ

- Tez Savunmasında götürmeniz gereken 1 adet “sınav tutanağı”  ekte yer almaktadır. Tutanak, Tez Jürisine imzalatıldıktan sonra Danışmanınıza, Program Koordinatörünüze ve en son Enstitü Müdürü’ne imzalatılıp Enstitü Sekreterliğine teslim etmeniz gerekmektedir.

- Format Kontrolü için basılan tezin üzerinde mutlaka tez danışmanının “Tezi okudum, Format kontrolü için uygundur.” yazısı, imzası ve tarihi olmalıdır.

- Tez Format Kontrolü biten tezin tez danışmanlarına tesliminde;

1- Tezin siyah kalın kapaklı ciltlenmiş hali,

2- YÖK’ten alacağınız 3 adet “Tez Veri Giriş Formu”, (http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMErkezi/sistemGiris.jps )

3- 2 adet CD’ye  tezin .pdf formatında kopyalanmış hali gerekmektedir. (YÖK’ten aldığınız Referans numarası dosya adı olacak ve CD üzerine öğrencinin adı ve soyadı birlikte yazılacaktır.) 

4- Turnitin Raporu

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde tezin sonuçlanması ile ilgili Madde 25 de yer almakta olan önemli maddeler altta yer almaktadır;

(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma tarihi, ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. 

(6) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, ilgili EADB tarafından en geç üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi reddedilen veya düzeltme sonrasındaki savunmasında tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, uygun bir tezsiz yüksek lisans programına intibak ettirilir. 

(7) Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek, tez sınavına ve diğer sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. 

Tez2 dersinin tekrar almanız durumunda ders ücreti ödemeniz gerekmektedir. Bu tutar bursunuz var ise burs oranınıza ve giriş yılınıza göre Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından hesaplanmaktadır.

 

Bu içerik 04/04/2016 tarihinde güncellenmiştir.

BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Bu kategoride başka haber bulunmamakta!..