Müdürlük

Yrd. Doç. Dr.
Sinem VATANARTIRAN (Enstitü Müdürü)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5201
sinem.vatanartiranes.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi  

Doç. Dr.
Şirin KARADENİZ (Müdür Yardımcısı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0306
sirin.karadenizes.bau.edu.tr
Lisans: Gazi Üniversitesi
Y. Lisans: Gazi Üniversitesi
Doktora: Ankara Üniversitesi  

Sema ALKAN (Enstitü Sekreteri)
+90 212 381 52 05
sema.alkanges.bau.edu.tr

Fulya Birsu KAYA (İdari Asistan)
+90 212 381 5177
fulyabirsu.kayages.bau.edu.tr