Akademik Kadro

Nafiz ARICA
Prof. Dr.
Nafiz ARICA (Müdür)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5800
nafiz.aricaeng.bau.edu.tr
Lisans: Deniz Harp Okulu
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~nafiz/

Adem KARAHOCA
Prof. Dr.
Adem KARAHOCA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0560
adem.karahocaeng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  
http://e-learning.bahcesehir.edu.tr/

Ali GÜNGÖR
Prof. Dr.
Ali GÜNGÖR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0790
ali.gungorbau.edu.tr
Lisans: Ege Üniversitesi
Y. Lisans: Maryland University
Doktora: Maryland University  

İrini DİMİTRİYADİS
Prof. Dr.
İrini DİMİTRİYADİS
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0547
irini.dimitriyadiseng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  

Sema SOYGENİŞ
Prof. Dr.
Sema SOYGENİŞ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5555
sema.soygenisarc.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İTÜ / State University of New York
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  

Alkan SOYSAL
Doç. Dr.
Alkan SOYSAL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0892
alkan.soysaleng.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: University of Maryland
Doktora: University of Maryland  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~asoysal/index.html

Barış SELÇUK
Doç. Dr.
Barış SELÇUK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0890
baris.selcukeng.bau.edu.tr
Lisans: Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: Bilkent Üniversitesi
Doktora: Eindhoven University of Technology  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~bselcuk/

Emine ÖZEN EYÜCE
Prof. Dr.
Emine ÖZEN EYÜCE
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5558
ozen.eyucearc.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Ege Üniversitesi
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi  

Mehmet Alper TUNGA
Doç. Dr.
Mehmet Alper TUNGA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0562
alper.tungaeng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  
http://staff.eng.bahcesehir.edu.tr/~alper/

Adnan ÇORUM
Yrd. Doç. Dr.
Adnan ÇORUM
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0591
adnan.corumeng.bau.edu.tr
Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Ahmet BEŞKESE
Doç. Dr.
Ahmet BEŞKESE
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0561
ahmet.beskeseeng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/beskese/

Ali ÇİÇEK
Yrd. Doç. Dr.
Ali ÇİÇEK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5550
ali.cicekarc.bau.edu.tr
Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi
Y. Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi
Doktora: Mimar Sinan Üniversitesi  

Emine Ümran TOPÇU
Doç. Dr.
Emine Ümran TOPÇU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5542
umran.topcuarc.bau.edu.tr
Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi
Y. Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  

İrem MARO KIRIŞ
Doç. Dr.
İrem MARO KIRIŞ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5548
irem.kirisarc.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi  

Pınar SARISARAY BÖLÜK
Yrd. Doç. Dr.
Pınar SARISARAY BÖLÜK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0579
pinar.sarisarayeng.bau.edu.tr
Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  

Tevfik AYTEKİN
Yrd. Doç. Dr.
Tevfik AYTEKİN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0580
tevfik.aytekineng.bau.edu.tr
Lisans: Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~tevfik/

Mehmet Hilmi YÜCEL
Öğr. Gör.
Mehmet Hilmi YÜCEL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0572
hilmi.yucelbau.edu.tr
Lisans: Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: Nottingham University