BUZEB - Vizyon

Vizyon

Amacımız, günümüzde oldukça önem kazanan uzaktan eğitim sistemini üniversitemiz tüm bölüm ve programlarında, Bahçeşehir Kolej ve Uğur Dershanelerinde yaygınlaştırmak; bu doğrultuda etkileşimli dijital içerik ve eğitim materyali geliştirmek; ve ortak tek bir sistem üzerinden eğitim faaliyetlerini sürdürmektir.

Uzaktan Eğitim Birimi olarak vizyonumuz, 21. yüzyılın değişen bilimsel ve sosyal koşullarına kolayca uyum sağlayabilen, üst düzey bilgi ve beceri düzeyine sahip, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, lider bir eğitim kurumu olmaktır. Öğrenciyi merkeze alan, bilişim teknolojilerinin yaratıcı bir şekilde kullanıldığı içeriklerle, öğrencilerin içerikle etkileşimi sağlanacaktır. Aynı zamanda öğretim elemanı-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşiminin üst seviyelere çıkarılarak öğrencilerin e-öğrenme ortamında sosyal olarak var olduğu, iletişimi yüksek, bulunduğu ortama uyum sağlayan, eleştirebilen, yaratıcı düşünen, teknolojiyi etkin kullanabilen ve problem çözebilen bireyler yetiştirilmesi sağlanacaktır. Uzaktan Eğitim Birimi, öğrencisiyle, öğretim elemanıyla, destek personeliyle ve yöneticisiyle gerek Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerekse tüm Türkiye’de uzaktan eğitim kültürünün gelişmesinde öncü olmayı hedeflemektedir.  

Merkezin kuruluş sebebi; iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak Üniversitedeki ön lisans, lisans, yüksek lisans, sürekli eğitim ve yaşam boyu eğitim dahil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetlerine destek sağlamak, bu eğitimlerin etkin yapılabilmesi için gereken ders içeriklerini geliştirmek, uzaktan öğretim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları gerçekleştirmek, Üniversite içinde ve dışındaki birim, kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, yurt içi ve yurt dışındaki diğer uzaktan eğitim birim ve merkezleriyle işbirliği yapmak, uzaktan eğitim konusunda oluşan bilgi birikimi ve tecrübeyi ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve uzaktan eğitim konusunda gelişim sağlamaktır. Birim, uzaktan eğitimin yararları olarak birçok konuda hem öğrenci, hem öğretmen, hemde idari yönetime kolaylıklar sağlamayı amaçlamıştır. Uzaktan Eğitim platformu sayesinde birçok avantaj elde edilmesi hedeflenmiştir:

  •       Yer ve zaman esnekliği,
  •       Öğrenciye dersi tekrar etme fırsatı sağlaması,
  •       Öğrenme sürecinin hızlanması,
  •       Dijital ortamın (görsel, işitsel) sağladığı avantajlar neticesinde öğrenilenlerin akılda kalma oranında artış,
  •       Anında geri bildirim alabilme,
  •       Diğer kaynaklara erişebilme esnekliği,
  •       Eğitim performans değerlendirilmesi ve raporlanması (eğitimin sunulduğu ortamın her türlü detayının kayıt altında tutulabilmesi),
  •       Simülasyonlar ile gerçekçi eğitim ortamının ve materyallerinin sağlanması olanağı,
  •       Birçok değişik öğrenme metodu içermesi (takım çalışmaları ile işbirlikçi öğrenme, probleme dayalı ve proje tabanlı öğrenme).
  •       Bütün bu hedefler doğrultusunda, BUZEB sağladığı yarar ve avantajlarla, Bahçeşehir Eğitim Kurumları için eğitimde dünya standartlarına ulaşmayı amaç edinmiş ve bunun çalışmalarına devam eden, gelişen ve ilerleyen bir Birim olma yolundadır.
Bu içerik 19/06/2014 tarihinde güncellenmiştir.