BUZEB - Vizyon

Amacımız; 21. yüzyılın değişen bilimsel ve sosyal koşullarına kolayca uyum sağlayabilen, üst düzey bilgi ve beceri düzeyine sahip, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, lider bir eğitim birimi olmaktır. Bu nedenle günümüzde oldukça önem kazanan uzaktan eğitim kültürünü ve sistemini üniversitemiz tüm bölüm ve programlarında yaygınlaştırmak; bu doğrultuda etkileşimli dijital içerik ve eğitim materyali geliştirmek; dijital pedagoji kavramını hem öğrenci hem de öğretim elemanlarına kazandırmak ve ortak tek bir sistem üzerinden yüz yüze olan eğitim faaliyetlerini desteklemeyi hedefliyoruz.

Bu içerik 10/10/2017 tarihinde güncellenmiştir.