BUZEB - Misyon

Misyon

Uzaktan Eğitim Birimi’nin misyonu, Bahçeşehir Üniversitesi’nin genel misyonu ile aynı doğrultuda araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya teknolojilerini takip ederek, bu gelişimlerin üniversite bünyesi içinde kullanılmasını hedefleyen bir yapıya sahiptir. Birim görevlerinin en başında, üniversite bünyesinde yürütülen ön lisans, lisans, yüksek lisans, sürekli eğitim ve yaşam boyu eğitim dahil tüm eğitim programları için gereken teknik desteği sağlamak ve bu alanda devam eden dersler için dijital içerik geliştirmek gelmektedir.

             Bahçeşehir Üniveristesi Uzaktan Eğitim Birimi (BUZEB),  geleneksel yüz yüze öğrenmenin sınırlılığını ortadan kaldıracak şekilde internet üzerinden öğrencilerin ders içeriklerine eş zamansız olarak ulaşmalarına olanak sağlamaktadır. Ders içerikleri, metin, canlandırma, ses ve video gibi çoklu ortamlarla zenginleştirilerek, öğrencilerin çoklu duyusuna hitap edecek şekilde sunulmaktadır. E-sohbet ortamında öğrencilerin zaman paylaşımlı olarak öğretim elemanları ve arkadaşları ile dersleri hakkında tartışmalarına imkan tanınmaktadır. Bu şekilde herhangi bir işte çalışma, sağlık, barınma, ulaşım vb. nedenlerle öğrenim sınırlılığı olan bireylere eğitim sunmayı görev edinmiştir. Öğrenciler eğitimlerini kurulan bu dijital platform da (itslearning) sürdürebilmekde ve aynı zamanda gelişen dünya teknolojilerine ayak uydurarak kendilerini geliştirebilmektedirler. 

Bu içerik 19/06/2014 tarihinde güncellenmiştir.