BUZEB - Misyon

Uzaktan Eğitim Birimi’nin misyonu, Bahçeşehir Üniversitesi’nin genel misyonu ile aynı doğrultuda araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya teknolojilerini takip ederek, bu gelişimlerin üniversite bünyesi içinde kullanılmasını hedefleyen bir yapıya sahiptir. Birim görevlerinin en başında, üniversite bünyesinde yürütülen ön lisans, lisans, yüksek lisans, sürekli eğitim ve yaşam boyu eğitim dahil tüm eğitim programları için gereken teknik desteği sağlamak ve bu alanda devam eden dersler için zenginleştirilmiş dijital içerik geliştirmek gelmektedir.

Bu içerik 10/10/2017 tarihinde güncellenmiştir.