Başvuru ve Kayıt Süreci

1- Başvuru Şartları

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için 4 senelik bir lisans programı mezunu olmanız ve Tezli programlar için ALES’ ten ilgili puan türünden 55 ve üstü bir puan almanız gerekmektedir.  İngilizce yüksek lisans programları için İngilizce yeterlilik belgesi aranmaktadır. TOEFL , YDS, veya Bahçeşehir Üniversitesi’nin yılın belirli dönemlerinde düzenlediği İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilirsiniz. 

Programlarımıza kabul için adaylarımızda her programda farklılık gözteren kabul şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

 Geçerli bir ALES belgesi bulunmayan ancak diğer başvuru şartlarını sağlayan ve kabul alan adaylarımız Tezli Yüksek Lisans Programlarına Özel Öğrenci olarak kayıt olabilirler. 

2- Başvuru

Programlarımıza başvuru yapmak isteyen öğrenci adaylarımızın öncelikle online başvuru formunu doldurarak resmi başvuru işlemlerini başlatmaları gerekmektedir. Adaylarımız en fazla üç bölüme başvuru yapabilir. Online başvuru formu akademik takvimde belirtilen başvuru dönemlerinde erişime açılmaktadır. Online başvurusu olmayan adaylarımız sistemde tanımlı olmadıkları için ödeme onayı alamadıkları ve kesin kayıt işlemlerini gerçekleştiremediklerinden online başvuru formunun mutlaka ve eksiksiz olarak doldurulması önemlidir.

(Online Başvuru: https://hr.bahcesehir.edu.tr/sap/bc/ui5_ui5/sap/zsm_apply_yldr/index.html?sap-language=TR) 

3- Başvuru Takip

Online başvuru formunu doldurduktan sonra, forma girmiş olduğunuz telefon numarasına gelecek olan PIN Numarası ve e-posta adresinize gelen başvuru takip linki  ile sisteme giriş yapıp, başvurunuzu düzenleyebilir, eksik olan evraklarınızı yükleyebilir ve başvurunuzun değerlendirme durumunu görüntüleyebilirsiniz.

(Başvuru takip:https://hr.bahcesehir.edu.tr/sap/bc/ui5_ui5/sap/zsm_apply_view/index.html?sap-client=100&sap-language=TR

4- Değerlendirme

Online başvuru formunu doldurduktan sonra başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için online form üzerinde bulunan “Belgeler” kısmında belirtilmiş olan evrakları online forma internet üzerinden yükleyebilir; ya da tam olmak şartıyla hafta içi 08:30 – 17:30 arasında Eğitim Bilimleri Enstitüsüne elden teslim edebilirsiniz.

5- Mülakat

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans programları arasında sadece İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans ve Doktara Programı öğrenci adayları kabul koşullarını sağladığı takdirde yazılı ve sözlü sınav sonucunda  kabul/red almaktadırlar.

Diğer Yüksek Lisans Programları için kabul koşullarını sağlayan öğrenci adayları ile sadece mülakat yapılmaktadır.

Yapılan yazılı, sözlü sınav veya mülakat  ilgili bilgiler öğrenci adayları ile Program Koordinatörü tarafından online başvuru işleminden sonra paylaşılmaktadır.

6- Kesin Kayıt

Değerlendirme sonucunda Kabul edilmiş olan öğrenciler kesin kayıt yaptırabilir. Kesin kaydınızı yaptırabilmek için öncelikle ödemenizi yapmanız gerekmektedir.Program ücretleri bütün bir programı kapsamaktadır.

COOP burslarından faydalanacak olan adayların, orijinal çalışma belgelerini kayıt işlemleri öncesinde Eğitim Bilimleri Enstitü Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

Ödeme koşulları hakkında Mali İşler ofisinden bilgi edinebilirsiniz.

Ödeme işlemlerini gerçekleştiren adaylar, kesin kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na belgelerinin orjinallerini göstermelidir. 

Özel Öğrenci:  Online başvuru sonucunda program koordinatörünün uygun bulması halinde kesin kayıtlar geçerli ALES sonucu olmayan öğrenciler için “Özel Öğrenci” statüsünde yapılabilmektedir. Burada önemli olan; Özel Öğrenci statüsünde kayıt olunan programın toplam kredisinin yalnızca yarısına kadar ders yükünün alınabilmesidir. Örneğin; 30 kredilik bir programın Özel Öğrenci statüsünde ancak 15 kredilik dersleri alınabilir, uygun olan ilk ALES tarihinde gerekli puanın alınması durumunda normal öğrenci olarak programa devam edilebilmektedir. Bununla beraber, Özel Öğrenci statüsündekiler normal öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Erkek adaylar askerlik tecili yaptıramaz ve bu statüde öğrenim görenler öğrenci belgesi alamazlar.

Yüksek Lisans Programları İçin Gerekli Belgeler

1. Lisans diploması ya da geçiçi mezuniyet belgesi

2. Tezli Yüksek Lisans programları için ALES, GMAT ya da GRE Sınav Sonuç belgesi (veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eşdeğer puan alınmış olması gerekmektedir.)

3. Lisans transkript belgesi

4. Bir adet fotoğraf  

5. İki adet referans mektubu

6. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi   

7. İngilizce programlar için TOEFL-IBT, YDS, BAU tarafından gerçekleştirilen İngilizce sınav sonuç belgesi (veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eşdeğer puan alınmış olması gerekmektedir). Ayrıca, Türkçe programlar için Yabancı uyruklu öğrenci adaylarımızdan TÖMER sınav sonuç belgesi gerekmektedir.

8.  Kimlik fotokopisi

9.  Çalışır durumda olduğunu gösteren ve kurum tarafından verilmiş olan belge

10. Özgeçmiş

 

Doktora Programları İçin Gerekli Belgeler

1.  Lisans ve yüksek lisans diploması

2.  ALES, GMAT ya da GRE Sınav Sonuç belgesinin fotokopisi (veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eşdeğer puan alınmış olması gerekmektedir.)

3.  Lisans ve yüksek lisans transkript belgesi

4.  Kimlik fotokopisi

5.  Bir adet fotoğraf  

6.  İki adet referans mektubu

7.  Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi

8.  İngilizce programlar için TOEFL-IBT, YDS, BAU tarafından gerçekleştirilen İngilizce sınav sonuç belgesi (veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eşdeğer puan alınmış olması gerekmektedir). Ayrıca, Türkçe programlar için Yabancı uyruklu öğrenci adaylarımızdan İngilizce sınav belgeleri ve TÖMER sınav sonuç belgesi gerekmektedir. 

9.   Çalışır durumda olduğunu gösteren ve kurum tarafından verilmiş olan belge      

10.  Yüksek lisans tezi/projesi örneği     

11.   Niyet mektubu (1200-1500 kelime aralığında)

12.   Özgeçmiş

  

 

Bu içerik 19/06/2017 tarihinde güncellenmiştir.